Kirjoittajaesittely: Marjukka Mikkonen

Marjukka Mikkonen, Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnan väitöskirjatutkija

Marjukka Mikkonen kertoo kansainvälisyydestä ja ROBINS-tutkimushankkeen kokoomateoksessa ilmestyvästä artikkelista ja näin:

”Globalisaatio, media, internet ja ihmisten liikkuvuus ovat tuoneet eri maita lähemmäs toisiaan ja helpottaneet myös suomalaisten pk-yrityksien kansainvälistymistä. Edelleen tulevaisuudessa asiakasymmärrys kohdemaan kulttuurista, rakenteista ja ihmisten tavoista toimia on avain roolissa myös tulevaisuudessa kansainvälisille markkinoille lähdettäessä. Alustat ja teknologiat voivat edesauttaa skaalautuvassa kasvussa globaaleilla markkinoilla, mutta jos arvolupausta ei ole pohdittu globaalissa kontekstissa, palvelua tai tuotetta voi joutua lokalisoimaan suurissakin määrin. Toisaalta alustapohjaiset liiketoimintamallit perustuvat usein skaalautuvuuteen, jolloin Suomen kokoinen kotimaanmarkkina voi jäädä liian pieneksi. Tällöin erilaiset kansainvälistymisen taidot ja ymmärrys kansainvälisistä markkinoista ja sinne menosta ovat tärkeitä myös suomalaisille pk-yrityksille.

Nuorempana ajattelin kansainvälistymisen liittyvän lähes aina fyysiseen liikkumiseen eri maiden välillä sekä toki kontakteihin eri maalaisten ihmisten kanssa. Teknologian edistyksen myötä näen, että nykypäivänä kansainvälistyminen voi olla yhteistyötä, vaihdantaa tai kommunikointia myös teknologisia ratkaisuja hyödyntäen, vaikka fyysisesti pysytäänkin kotimaan kamaralla. Teknologinen edistys on siis tuonut uusia vaihtoehtoja kansainvälistymiselle.

Kansainvälistymistä suunniteltaessa on hyvä ottaa huomioon, että alustat disruptoivat ja tuovat uuden tavan murtautua kansainvälisille markkinoille. Artikkelimme tarjoaa ymmärrystä ja vinkkejä siihen, mitä alustapohjaisia liiketoimintamalleja hyödyntävien pk-yritysten on ainakin hyvä ottaa huomioon kv-markkinoille murtautuessa. Artikkelia olivat kirjoittamassa lisäkseni myös yliopistonlehtorit Malla Mattila ja Mika Yrjölä Tampereen yliopistolta sekä yliopettaja Pia Hautamäki Tampereen ammattikorkeakoulusta.”

Pääset lukemaan Marjukka Mikkosen, Malla Mattilan, Mika Yrjölän ja Pia Hautamäen artikkelin ”Digitaaliset alustat pk-yritysten kansainvälistymisessä” ROBINS-tutkimushankkeen kokoomateoksesta. ”Älykkäällä myynnillä kansainväliseen kasvuun” ilmestyy joulukuussa 2021.