Pomoko koulutus

Osaamista opetustoimen johdolle

Koulutus on suunnattu perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajille ja esimiehille tai esimiesasemaan haluaville.

Tutustu alla olevien linkkien kautta koulutuskokonaisuuden esittelyyn ja koulutusosioiden sisältöön.

Ohjelmaa toteutetaan vuosien 2020 – 2022 aikana.

POMOKO II

 

Hankkeella tuetaan oppilaitosten johtamisessa ja esimiestyössä toimivien toiminnan laadun kehittämistä  ja vahvistetaan oppilaitosjohtamisen osaamista.