Positiivinen johtaminen 2 op

Positiivinen johtaminen, 2 op

Tavoite: Osion tavoitteena on, että osallistuja omaksuu ja osaa soveltaa positiivisen johtamisen tutkimustietoa omassa käytännön johtamisessa, organisoinnissa ja esimiestyössä.

Kohderyhmä: Kaikki opetusalan johtajat ja esimiehet sekä henkilöstön kehittäjät

Sisältö: Sisällöt perustuvat positiivisen organisaation PRIDE-malliin. Sisällöt ovat:

  • Positiivinen psykologia ja sen soveltaminen johtamisessa ja organisoinnissa
  • Myönteiset käytänteet
  • Vuorovaikutuksen ja yhteistyön johtaminen
  • Vahvuuksien tunnistaminen ja johtaminen
  • Positiivinen johtaminen ajatteluna ja toimintana
  • Ilmapiirin ja tunteiden johtaminen

Toteutustapa: Zoom-verkkototeutus keskiviikkoisin 25.8., 1.9., 8.9.,15.9. ja 22.9.2021 klo 13.30 – 15.30. Koulutusosio sisältää ennakkomateriaaliin perehtymisen (luentotallenne), viisi 2 tunnin webinaaria sekä pieniä välitehtäviä. Webinaarit ovat keskustelevia ja osallistavia, eikä niistä tehdä tallennetta.

Toteutusaikataulu: Vuosien 2020 – 2022 aikana.

Toteuttajat: Toteuttajana Oamk

Opintojen Laajuus: 2 op

Todistus:  Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat kurssitodistuksen. Todistuksen myöntää TAMK

Yhteyshenkilöt: Sanna Wenström, sanna.wenstrom@oamk.fi

Ilmoittautumiset: https://moodle.amk.fi/course/index.php?categoryid=47