Työelämäverkostojen ja -tiimien johtaminen 2 op

Työelämäverkostojen ja -tiimien johtaminen, 2 op

Kuvaus: Koulutusosiossa perehdytään oppilaitosten ja työelämän uudenlaisten yhteistyömuotojen ja -mallien johtamiseen ammatillisen koulutuksen tavoitteiden mukaisesti. Keskeinen opettamisenmuoto on ohjaaminen ja oppiminen työpaikoilla sekä tämän prosessin johtaminen. Valmentavalla johtamisella voidaan tukea itseohjautuvuutta ja myös sen karikoiden välttämistä.

Kohderyhmä: Kaikki opetusalan johtajat ja esimiehet

Sisältö:

Koulutuksen teemoja ovat:

1. Työelämäyhteistyön rakentaminen ja tukeminen

  • viestinnän organisoiminen
  • opettajan ja esimiesten roolien sopiminen ja tukeminen työelämäyhteistyöhön liittyen​

2. Asiantuntijuuden jakaminen

  • tiimiopettajuus ja jaettu opettajuus
  • ryhmädynamiikan hyödyntäminen

3. Oivaltava valmennus

  • ”Me” -johtajuus valmentavan johtajuuden ytimessä
  • itseohjautuvuuteen ohjaaminen ja sen karikoiden välttäminen​

Toteutustapa ja kehittämistehtävä: Koulutus toteutetaan monimuotoisesti verkko- ja lähiopetuksena sekä omaan organisaatioon liittyvällä kehittämistehtävällä. Sisältöjä voidaan painottaa osallistujien tarpeiden mukaan.

Toteutusaikataulu: Koulutuksia toteutetaan vuoden 2022 loppuun asti.
Seuraava koulutus toteutetaan 14.3. – 30.4.2022. Koulutuksen lähipäivä on 22.3.2022 klo 13-16.
Syksyllä 2022 koulutus toteutetaan 19.9. – 31.10.2022. Koulutuksen lähipäivä on 28.9.2022 klo 13-16.

Koulutus voidaan toteuttaa myös sopimuksen mukaan 1- 1,5 kuukauden aikana. Tarkemmista aikatauluista sovitaan kouluttajien kanssa.

Toteuttajat: Toteuttajina HAMK, Haaga-Helia ja TAMK

Opintojen laajuus: 2 op

Todistus: Todistuksen myöntää TAMK

Yhteyshenkilöt: HAMK: Ann-Mari Apiainen, Haaga-Helia: Taina Laivola ja TAMK: Juha Lahtinen (sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@organisaatio.fi)

Lisätietoja oppimisympäristössä: https://moodle.amk.fi/course/index.php?categoryid=47

Ilmoittautumiset: http://lomake.tamk.fi/lomakkeet/32954/lomakkeet.html