Tulevaisuusosaaminen johtamisessa ja kehittämisessä 2 op

Tulevaisuusosaaminen johtamisessa ja kehittämisessä, 2 op

Kuvaus: Tulevaisuusosaaminen johtamisessa ja  kehittämisessä -osiossa paneudutaan koulutusorganisaation toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen tulevaisuusosaamisen ja ennakointitiedon avulla. Koulutusosion toteutuksen lähtökohtana on osallistujan oman organisaation ennakointikyvykkyyden kehittäminen ja sen merkityksen ymmärtäminen uudistuvan ammatillisen koulutuksen tehokkuudelle ja vaikuttavuudelle. Tavoitteena on organisaation toiminnan kannalta keskeisten tulevaisuuksien hahmottaminen ja käytännönläheisesti tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen ja ennakointitiedon hyödyntäminen oman organisaationsa toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa.

Kohderyhmä: Kaikki opetusalan johtajat ja esimiehet, erityisesti ammatillisen koulutuksen keskijohto

Toteutustapa: Koulutus toteutetaan itseohjautuvana verkko-opintoina, jolloin jokaiseen teemaan liittyy tehtäviä, joiden tavoitteena on tukea osallistujan aineistoon perehtymistä ja ohjata tulevaisuus- ja ennakointiosaamisen kehittymistä.

Toteutusaikataulu: Toteutetaan kolme (3) vuoden mittaista toteutusta jatkuvana hakuna vuosien 2020, 2021 ja 2022 aikana.

Toteuttajat: Toteuttajana Oamk

Opintojen Laajuus: 2 op

Todistus: Todistuksen myöntää TAMK

Yhteyshenkilöt: Oamk

Ilmoittautumiset: https://moodle.amk.fi/course/index.php?categoryid=47