Esittely

Opiskelijat luokassa normaalikoulussa

POMOKO II – Opetustoimen johtamisen täydennyskoulutusohjelmassa vahvistetaan opetustoimen johtamisosaamista.

Pomoko II – Opetustoimen johtamisen täydennyskoulutusohjelma on suunnattu perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajille ja esimiehille. Täydennyskoulutusohjelma on jatkoa 2018 – 2019 toteutetulle POMOKO – Opetustoimen johtamisen täydennyskoulutusohjelmalle.

Täydennyskoulutusohjelmaa toteuttavat yhteistyössä ammatilliset opettajakorkeakoulut Haaga-Helia, HAMK, JAMK, Oamk ja TAMK. Mukana toteutuksessa on myös Tampereen Yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunta.

Koulutusohjelman laajuus on 10 opintopistettä. Voit suorittaa joko koko koulutusohjelman tai yksittäisiä koulutusosioita. Koulutus toteutetaan Opetushallituksen opetustoimen henkilöstökoulutuksena ja se on kohderyhmälle maksutonta.

Koulutuksia toteutetaan vuodesta 2020 vuoden 2022 loppuun.

Rahoittaja