Pedagoginen johtaminen 2 op

Pedagoginen johtaminen, 2 op

Kuvaus: Koulutusosiossa perehdytään oppilaitoksen pedagogiikan ja pedagogisen johtamisenelementteihin. Koulutuksessa tarkastellaan samaan aikaan pedagogiikan johtamisen makrotason kysymysten ratkaisemista (rakenteiden ja prosessien kehittäminen, niihin piilotettu pedagogiikka) sekä mikrotasolle menemistä ja mikrotasolla ohjauksen ja pedagogiikan kehittämisen tukemista (pedagogisen kehittämisen henkilökohtaistaminen). Koulutuksessa tutkitaan organisaation rakenteissa ja prosesseissa olevia sekä esimiesten omia pedagogisia käsityksiä (ihmiskäsitys, tietokäsitys, käsitykset muutoksen mahdollisuuksista). Lisäksi esimiehet toimivat pedagogiikan kehittämisentukijoukkoina alaistensa työn vierellä.

Kohderyhmä: Kaikki opetusalan johtajat ja esimiehet

Sisältö: Koulutus sisältää kaksi näkökulmaa:

  1. a) organisaation pedagogiikan johtamisenpaikkojen, aikojen ja tapojen tutkiminen ja kehittäminen
  2. b) pedagogiikan johtaminen osaamista kehittävänä, yhteisöllisenä ja henkilökohtaistettuna prosessina.

Toteutustapa: Ilmoitetaan myöhemmin

Toteutusaikataulu: Toteutetaan yhteensä kuusi (6) toteutusta kolmen vuoden aikana eli kaksi toteutusta 2020,2021 ja 2022.

Toteuttajat: Toteuttajina Haaga-Helia ja JAMK

Opintojen Laajuus: 2 op

Todistus: Todistuksen myöntää TAMK

Yhteyshenkilöt: Haaga-Helia ja JAMK

Ilmoittautumiset: https://moodle.amk.fi/course/index.php?categoryid=47