Hyvinvoiva johtajuus 2 op

Hyvinvoiva johtajuus, 2 op

Kuvaus: Johtajien ja esimiesten omaa työhyvinvointia ja –jaksamista tuetaan koulutuksessa itsensä johtamista kehittäen. Koulutuksessa opitaan tunnistamaan omia johtamisen tapoja ja taustoja sekä niihin ja omaan käyttäytymiseen vaikuttavia seikkoja. Koulutus antaa keinoja ja menetelmiä oman hyvinvoinnin tukemiseen. Hyvinvoiva johtaja toimii hyvinvoivan työyhteisön ja toimintakulttuurin edelläkävijänä ja esimerkkinä.

Kohderyhmä: Kaikki opetusalan johtajat ja esimiehet

Toteutustapa: Koulutus toteutetaan asiantuntijaluennoilla ja vertaismentoroinnilla luottamuksellisesti.

Toteutusaikataulu: Toteutetaan yhteensä neljä (4) toteutusta vuosien 2020, 2021 ja 2022 aikana.

Toteuttajat: Toteuttajana TAMK

Opintojen Laajuus: 2 op

Todistus: Todistuksen myöntää TAMK

Yhteyshenkilöt: Toni Lehtimäki, toni.k.lehtimaki@tuni.fi tai Juha Lahtinen, juha.lahtinen@tuni.fi

Ilmoittautumiset: http://lomake.tamk.fi/lomakkeet/30200/lomakkeet.html