Osaamisen ja vahvuuksien johtaminen 2 op

Osaamisen ja vahvuuksien johtaminen, 2 op

Kuvaus: Koulutusosiossa perehdytään osaamisen ja vahvuuksien tunnistamiseen, hyödyntämiseen ja johtamiseen koulutusorganisaatiossa. Tavoitteena on antaa osallistujalle eväitä hyödyntää osaamiseen, vahvuuksiin ja johtamiseen liittyvään tutkimustietoon perustuvia menetelmiä työssään johtamisessa. Koulutusosion sisältöjä suunnataan osallistujien ja heidän organisaatioidensa tarpeiden mukaan.

Kohderyhmä: Kaikki opetusalan johtajat ja esimiehet

Sisältö: Sisältöjä ovat esimerkiksi

  • henkilöstön osaamisenarviointi
  • osaamistarpeiden määrittely
  • osaamisen ja vahvuuksien jäsentäminen
  • osaamisen ja oppimisen johtaminen ja kehittäminen
  • vahvuusperustainen johtaminen

Toteutustapa: Koulutus sisältää ½-1 lähiopetuspäivän, omaan työhön soveltavaa kehittämistä sekä oheismateriaaliin perehtymistä sekä sparrausta/konsultaatiota omaan työhön.

Toteutusaikataulu: Toteutetaan eri kokoisina toteutuksina kolmen vuoden aikana 2020, 2021 ja 2022.

Toteuttajina Haaga-Helia ja Oamk.

Opintojen Laajuus: 2 op

Todistus: Todistuksen myöntää TAMK

Yhteyshenkilöt: Haaga-Helia ja Oamk

Ilmoittautumiset: https://moodle.amk.fi/course/index.php?categoryid=47