Osallistava johtaminen johtajan työssä 2 op

Osallistava johtaminen johtajan työssä, 2 op

Kuvaus: Opetustoimen esimiehille ja johtajille suunnatussa koulutusosiossa teemana on oppilaitosyhteisön jäsenten osallistaminen ja yhteisön yhteisten tavoitteiden asettaminen.

Kohderyhmä: Kaikki opetusalan johtajat ja esimiehet

Sisältö: Koulutuksen sisältöinä ovat:

  • yksilöiden ja yhteisön osallistamisen keinot,
  • esimiehen/johtajan osallistamisen taidot ja periaatteet sekä
  • fasilitoivat ja innostavat johtamismenetelmät.

Toteutustapa: Osio muodostuu itsenäisistä ja ryhmäpohdinnoista, verkko-opetuksesta, kahdesta päivänpituisesta tapaamisesta ja osallistavasta käytännön kokeiluista omassa oppilaitosyhteisössäkoulutuspäivien välillä. Koulutuksen toteutuksessa korostuvat aito osallistaminen, vertaistuki ja -konsultointi.

Toteutusaikataulu: Toteutetaan yhteensä kuusi (6) toteutusta kolmen vuoden aikana eli kaksi toteutusta 2020, 2021 ja 2022.

Toteuttajina: JAMK ja TAMK

Opintojen Laajuus: 2 op

Todistus: Todistuksen myöntää TAMK

Yhteyshenkilöt: JAMK ja TAMK

Ilmoittautumiset:https://moodle.amk.fi/course/index.php?categoryid=47