Tiedolla johtaminen 2 op

Tiedolla johtaminen, 2 op

Kuvaus: Oppilaitoksen johtaminen perustuu osaamisen ja tiedolla johtamisen tukemaan strategiseen johtamiseen, jolloin johtamisen teot tarkentuvat ja osuvat oikeisiin kohtiin. Koulutusosion tavoitteena on, että osallistuja perehtyy tiedolla johtamiseen ja ymmärtää sen merkityksentoiminnan tehokkuudelle ja vaikuttavuudelle. Osallistuja hyödyntää tiedolla johtamista omanorganisaationsa kehittämisessä ja johtamisessa.

Kohderyhmä: Kaikki opetusalan johtajat ja esimiehet

Sisältö:

  • Tiedolla johtamisen käsite ja menetelmät
  • Organisaation toiminnan johtaminen ja kehittäminen tiedolla johtamisen avulla
  • Tiedon dialoginen prosessointi

Toteutustapa: Koulutus toteutetaan verkossa asiantuntija-alustuksina ja webinaareina, kehittämistehtävällä, opintopiirityöskentelyllä ja ohjauksella.

Toteutusaikataulu: Toteutetaan yhteensä neljä (4) toteutusta vuosien 2020, 2021 ja 2022 aikana. Vuoden 2022 toteutuksesta löydät tarkempia tietoja täältä: https://moodle.amk.fi/course/index.php?categoryid=47

Toteuttajat: Toteuttajana HAMK

Opintojen Laajuus: 2 op

Todistus: Todistuksen myöntää TAMK

Yhteyshenkilöt: HAMK

Ilmoittautumiset:http://lomake.tamk.fi/lomakkeet/32654/lomake.html