Johtaminen muutoksissa, koulutukset 2022

Johtaminen muutoksissa -koulutuksessa tuetaan oppilaitosten johtoa ja esimiehiä. Vuonna 2022 järjestetään kaksi uutta kahden opintopisteen laajuista toteutusta. Ilmoittaudu mukaan maksuttomaan koulutukseen!

Muutos on jatkuvaa ja syklit tiivistyvät edelleen. Tämä haastaa oppilaitosten johtoa muutostenhallinnassa, henkilöstön viestinnässä ja jatkuvan muutoksen läpiviemisessä. Johtajat tarvitsevat tietoa ja tukea muutosten ennakointiin, tunnistamiseen ja vaikutuksiin sekä muutosprosessienhallittuun johtamiseen.

Koulutus soveltuu myös strategiatyön pohjaksi ja strategiaprosessin läpiviemiseksi.

Kohderyhmä

Kaikki opetusalan johtajat ja esimiehet sekä vastuutehtävissä olevat.

Teemat

Tietojohtaminen, tulosohjaus, toiminnan arviointi ja laadunhallinta.

Toteutustapa ja kehittämistehtävä

Koulutus toteutetaan verkko-opetuksena sekä oman organisaation strategiaa käsittelevällä kehittämistehtävällä.
Vaikuttavuuden kannalta on hyvä, jos koulutukseen osallistuu esim. koko oppilaitoksen johtotiimi.

Aikataulu

Toteutetaan kaksi koulutustoteutusta vuonna 2022:

  1. Kevään toteutus 14.3. – 30.4.2022, webinaarit 24.3. ja 14.4. klo 13.00 – 16.00
  2. Syksyn toteutus 19.9. – 31.10.2022, webinaarit 28.9. ja 12.10. klo 13.00 – 16.00

Ilmoittautuminen

Kevään toteutukseen 4.3.2022 mennessä ja syksyn toteutukseen 9.9.2022 mennessä: ilmoittautumislomakkeella.

Toteuttaja

Tampereen ammattikorkeakoulu

Kouluttajat/yhteyshenkilöt

Juha Lahtinen, juha.lahtinen@tuni.fi ja Kaisa-Leena Ahlroth, kaisa-leena.ahlroth@tuni.fi

Lisätiedot

Tutustu tarkemmin koulutusohjelmaan ja osioiden sisältökuvauksiin

Tutustu koulutusesitteeseen