Hyvinvoiva johtajuus -koulutus tukee työhyvinvointia ja jaksamista

Koulutus alkamassa marraskuussa 2020. Ilmoittaudu nyt mukaan!
Johtajien ja esimiesten omaa työhyvinvointia ja –jaksamista tuetaan koulutuksessa itsensä johtamista kehittäen. Koulutuksessa opitaan tunnistamaan omia johtamisen tapoja ja taustoja sekä niihin ja omaan käyttäytymiseen vaikuttavia seikkoja.

Koulutus antaa keinoja ja menetelmiä johtajan ja esimiehen hyvinvoinnin tukemiseen. Hyvinvoiva johtaja toimii hyvinvoivan työyhteisön ja toimintakulttuurin edelläkävijänä ja esimerkkinä. Koulutus toteutetaan asiantuntijaluennoilla ja vertaismentoroinnilla luottamuksellisesti. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena verkko-oppimisympäristöä hyödyntäen.

Kohderyhmä: Kaikki opetusalan johtajat ja esimiehet

Toteutustapa: Koulutus toteutetaan asiantuntijaluennoilla ja vertaismentoroinnilla luottamuksellisesti.

Lisätietoja: Toni Lehtimäki, toni.k.lehtimaki@tuni.fi

Ilmoittautumislinkki: http://lomake.tamk.fi/lomakkeet/30200/lomakkeet.html