Pohjarakenteiden suunnittelu

Opintosuoritusvaatimukset

Ympäristöministeriön ohjeen YM2/601/2015 mukaiset kokonaisopintopistemäärät sekä Tampereen yliopiston ohjeiden ja FISE Oy:n ohjeiden mukaiset pohjarakenteiden suunnittelun sekä rakenteiden mekaniikan ja rakenteiden suunnittelun osa-alueiden vähimmäisopintopistemäärät vaativuusluokittain:

Tampereen yliopisto FISE Oy
Vaativuusluokka
PV
V T
PV
V+
V T
Kokonaisopintopistemäärä
45 40 30 45 40 40 30
Osa-alueen opintopistemäärä
Pohjarakenteiden suunnittelu 30 20 15 30 25 15 10
Rakenteiden mekaniikka ja rakenteiden suunnittelu 15 15 15 15 15 15 10

Taulukon lyhenteiden ja symbolien selitykset:
PV = poikkeuksellisen vaativa
V+ = vaativa +
V = vaativa
T = tavanomainen

Opintojaksovaatimukset ja -suositukset

Rakenteiden mekaniikan ja rakenteiden suunnittelun opintosuoritusvaatimukset täyttyvät tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluvista tai vastaavista opintojaksoista.

Pohjarakenteiden suunnitteluun liittyvät Tampereen yliopiston ohjeen mukaiset pakolliset ja valinnaiset opintojaksot ja pohjarakenteiksi luettavat opintopisteet:

Opintojakso
Opintopisteet yhteensä Pohjarakenteiksi luettavat opintopisteet Pakollinen opintojakso
RAK-21001 Geotekniikan perusteet 5 5 ***
RAK-21100 Pohjarakentamisen perusteet 5 5 ***
RAK-22111 Maamekaniikka 5 5 ***
RAK-23511 Pohjarakenteet 5 5 **
RAK-23526 Computational Geotechnics 5 5 *
RAK-23530 Perustusten vahvistaminen 5 5 *
RAK-23546 Computational Geotechnics II 5 5
RAK-23610 Yhdyskunnan geotekniikka 5 5
RAK-22321 Maarakennustekniikka 5 3
RAK-23621 Geoympäristötekniikka 5 3
RAK-22211 Maaperägeologia 5 2
RAK-22411 Kalliorakennustekniikan perusteet 5 3
RAK-23420 Kalliorakenteiden suunnittelu 5 3

Taulukon symbolien selitykset:
*** = pakollinen opintojakso kaikissa vaativuusluokissa
** = pakollinen opintojakso vaativuusluokissa V ja PV
* = suoritettava vähintään 5 opintopistettä yhteensä vaativuusluokissa V ja PV