Hakuohjeet

Hakuajat

Jatkuvan oppimisen haku järjestetään kaksi kertaa vuodessa sivulla Hakuajat ilmoitettuina ajankohtina.

Opintojen ja opiskelun suunnittelu

Laadi henkilökohtainen opintosuunnitelma Opiskelu- ja ohjaussopimuslomakkeelle ja hyväksytä se työnantajallasi. Hyödynnä pilotin koordinaattorin antamaa ohjauspalvelua.

Hakemuksen lähettäminen

Lähetä hakemus liitteineen (opiskelu- ja ohjaussopimus ja todistukset) sähköisellä hakulomakkeella. Samalla lomakkeella voit hakea useammalle kuin yhdelle opintojaksolle.

Opiskelijavalinta ja tulosten julkistaminen

Valinta tapahtuu harkinnanvaraisesti hakemusten perusteella. Hakijan kelpoisuus tarkistetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman perusteella. Valintaan vaikuttavat myös mahdolliset opintojaksokohtaiset osallistujamäärärajoitteet.

Hakeneille toimitetaan tieto valinnan tuloksesta henkilökohtaisesti. Myönteisen päätöksen yhteydessä lähetetään vahvistus erillisopinto-oikeudesta, sen kestosta, opiskelijanumero ja sähköisen käyttäjätunnus (tuni) sekä lisätietoa ilmoittautumisesta.