Opetustarjonta

Rakennustekniikan tutkinto-ohjelman opintojaksot

Suoritettavissa olevat opintojaksot kuuluvat Rakennustekniikan DI-tutkinto-ohjelman opintokokonaisuuksiin Infrarakenteet, Rakennesuunnittelu ja Rakennustuotanto. Lisäksi on mahdollista suorittaa kandidaattitutkinto-ohjelmaan kuuluvia opintojaksoja soveltuvin osin. Opintojaksot kestävät pääsääntöisesti yhden lukukauden. Tietoja opintojaksojen sisällöstä, osaamistavoitteista ja suoritusvaatimuksista löydät Infrarakenteet, Rakennesuunnittelu ja Rakennustuotanto -sivujen opintojaksojen linkkejä napsauttamalla.

Opetusjärjestelyt syksyllä 2020

Opinto-oppaan tiedoista poiketen syksyn 2020 opetus järjestetään pääasiassa etämuodossa. Suoritustavat julkaistaan opinto-oppaassa kesällä 2020 sitä mukaa, kun suunnitelmat valmistuvat.

Lisämateriaali

Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset -sivuilla on annettu ohjeita ja suosituksia rakennesuunnittelijan kelpoisuuden edellyttämistä opinnoista.