Paloturvallisuussuunnittelu

Opintosuoritusvaatimukset

FISE Oy:n ohjeiden mukaiset kokonaisopintopistemäärät ja eri osa-alueiden vähimmäisopintopistemäärät vaativuusluokittain:

Vaativuusluokka V T
Kokonaisopintopistemäärä
30 20
Osa-alueen opintopistemäärä
Rakennustekniikka tai talonrakentaminen 9 4
Palo- ja turvallisuustekniikka 9 6
Riskienhallinta ja talotekniset järjestelmät

Taulukon lyhenteiden selitykset:
V = vaativa
T = tavanomainen

Opintojaksosuositukset

Paloturvallisuussuunnitteluun liittyvät opintojaksot ja eri osa-alueille hyväksi luettavat opintopisteet:

Opintojakso
Opintopisteet
Rakennustekniikka ja talonrakentaminen
Palo- ja turvallisuustekniikka
Riskienhallinta
Talotekniikka
Rakentaminen ja rakennusmateriaalit 5 2,5
Rakennustekniikan erikoistyö 2-5 sisällön mukaan
Rakennustekniikan vaihtuva-aiheinen opintojakso 5 sisällön mukaan
Rakennetekniikan perusteet 5 5
Betonirakenteiden perusteet 5 5
Puu- ja teräsrakenteiden perusteet 5 5
Rakennusten akustiikan ja paloturvallisuuden perusteet 5 2,5
Betonirakenteet 5 5
Teräsrakenteet 5 5
Puurakenteet 5 5
Rakenteiden palomitoitus 5 5
Talotekniikan perusteet 5 5