Paloturvallisuussuunnittelu

Opintosuoritusvaatimukset

FISE Oy:n ohjeiden mukaiset kokonaisopintopistemäärät ja eri osa-alueiden vähimmäisopintopistemäärät vaativuusluokittain:

Vaativuusluokka V T
Kokonaisopintopistemäärä
30 20
Osa-alueen opintopistemäärä
Rakennustekniikka tai talonrakentaminen 9 4
Palo- ja turvallisuustekniikka 9 6
Riskienhallinta ja talotekniset järjestelmät

Taulukon lyhenteiden selitykset:
V = vaativa
T = tavanomainen

Opintojaksosuositukset

Paloturvallisuussuunnitteluun liittyvät opintojaksot ja eri osa-alueille hyväksi luettavat opintopisteet:

Opintojakso
Opintopisteet
Rakennustekniikka ja talonrakentaminen
Palo- ja turvallisuustekniikka
Riskienhallinta
Talotekniikka
RAK-10020 Rakentaminen ja rakennusmateriaalit 5 2,5
RAK-13001 Rakennustekniikan erikoistyö 2-5 sisällön mukaan
RAK-19000 Rakennustekniikan vaihtuva-aiheinen opintojakso 5 sisällön mukaan
RAK-31101 Rakennetekniikan perusteet 5 5
RAK-32111 Betonirakenteiden perusteet 5 5
RAK-32121 Puu- ja teräsrakenteiden perusteet 5 5
RAK-32560 Rakennusten akustiikan ja paloturvallisuuden perusteet 5 2,5
RAK-33201 Betonirakenteet 5 5
RAK-33301 Teräsrakenteet 5 5
RAK-33400 Puurakenteet 5 5
RAK-33571 Rakenteiden palomitoitus 5 5
RAK-52410 Talotekniikan perusteet 5 5