Rakennesuunnittelu

Tampereen yliopiston rakennustekniikan DI-tutkinnon rakennesuunnittelun opintokokonaisuuden opintojaksot on esitetty alla olevassa taulukossa.

Tietoja opintojaksoista:

  • ruutu (□) ilmaisee lukukauden, jolloin opintojakso luennoidaan. Huomaa, että osa opintojaksoista järjestetään joka toinen vuosi.
  • opintojakson linkki avaa opinto-oppaan kuvaukset opetuksesta, osaamistavoitteista ja sisällöstä.

Opetusjärjestelyt syksyllä 2020

Opinto-oppaan tiedoista poiketen syksyn 2020 opetus järjestetään pääasiassa etämuodossa. Suoritustavat julkaistaan opinto-oppaassa kesällä 2020 sitä mukaa, kun suunnitelmat valmistuvat.
Taulukko. Rakennesuunnittelun opintojaksot.
Rakenteiden mekaniikka
Kesä 2020
Syksy 2020
Kevät 2021
Syksy 2021
Kevät 2022
RAK-31011 Lujuusoppi
RAK-31021 Rakenteiden mekaniikan perusteet
RAK-32301 Elementtimenetelmän perusteet
RAK-33010 Rakenteiden mekaniikan jatkokurssi
RAK-32320 Johdatus materiaalimalleihin
RAK-33001 Rakenteiden plastisuusmallit
RAK-33046 Dynamics of Structures
RAK-33031 Rakenteiden stabiilius
RAK-33056 Continuum Mechanics
RAK-33060 Murtumismekaniikka ja väsyminen
RAK-33070 Elementtimenetelmän jatkokurssi
RAK-33081 Kantavien rakenteiden optimointi
Betonirakenteet
RAK-33201 Betonirakenteet
RAK-33210 Jännitetyt betonirakenteet
RAK-33226 Reinforced Concrete Structures
Teräsrakenteet
RAK-33301 Teräsrakenteet
RAK-33310 Teräsrakenteiden jatkokurssi
Puurakenteet
RAK-33400 Puurakenteet
RAK-33410 Puurakenteiden jatkokurssi
Sillanrakennus
RAK-33600 Sillanrakennuksen perusteet
RAK-33610 Betonisillat
RAK-33620 Teräs- ja puusillat
Palotekniikka
RAK-33571 Rakenteiden palomitoitus
Rakennusfysiikka ja -akustiikka
RAK-33501 Rakennusfysiikka
RAK-33521 Rakennusten energiatehokkuus
RAK-33550 Rakennusterveys ja sisäympäristö
RAK-33560 Rakennusten akustinen suunnittelu
RAK-33590 Rakennusakustiikka ja meluntorjunta
Korjausrakentaminen
RAK-33711 Rakenteiden korjaustekniikka
RAK-33721 Rakenteiden historia
RAK-33730 Kuntotutkimukset