Rakennesuunnittelu

Opetustarjonta

Tampereen yliopiston rakennustekniikan tutkinnon rakennesuunnittelun opintokokonaisuuden opintojaksot on esitetty alla olevassa taulukossa, jossa

  • ruutu (□) ilmaisee lukukauden, jolloin opintojakso luennoidaan. Huomaa, että osa opintojaksoista järjestetään joka toinen vuosi.
  • opintojakson linkki avaa opinto-oppaan kuvaukset opetuksesta, osaamistavoitteista, sisällöstä ja esitietovaatimuksista.
  • (K) – kuuluu kandidaatin tutkintoon.

Esitietovaatimukset

Opintojaksojen esitietovaatimukset ovat velvoittavia. Opiskelijahaussa niiden täyttyminen todennetaan hakijan koulutuksen, työkokemuksen ja pätevyyksien perusteella.

Välttämätön esitietovaatimus RAK.RS.120 Rakenteiden mekaniikan perusteet tai vastaavat tiedot koskee

  • rakenteiden mekaniikan (poislukien Lujuusoppi), betoni-, puu- ja teräsrakeinteiden sekä sillanrakennuksen ja palotekniikan opintoja
  • henkilöitä, joilla ei ole rakennustekniikan DI-tutkintoa tai rakennustekniikan insinööri- tai AMK-tutkintoa ja kantavien rakenteiden suunnittelun vaativan luokan pätevyyttä tai vastaavaa koulutusta ja työkokemusta.


Taulukko. Rakennesuunnittelun opintojaksot.
Rakenteiden mekaniikka
Syksy 2022
Kevät 2023
RAK.RS.110 Lujuusoppi (K)
RAK.RS.120 Rakenteiden mekaniikan perusteet (K)
RAK.RS.230 Elementtimenetelmän perusteet (K)
RAK.RS.330 Rakenteiden mekaniikan jatkokurssi
RAK.RS.300 Johdatus materiaalimalleihin
RAK.RS.310 Rakenteiden plastisuusmallit
RAK.RS.350 Dynamics of Structures
RAK.RS.340 Rakenteiden stabiilius
RAK.RS.360 Continuum Mechanics
RAK.RS.370 Murtumismekaniikka ja väsyminen
RAK.RS.380 Elementtimenetelmän jatkokurssi
Alumiinirakenteet
RAK.RS.390 Alumiini – materiaali ja rakenne
Betonirakenteet
RAK.RS.400 Betonirakenteet
RAK.RS.410 Jännitetyt betonirakenteet
RAK.RS.420 Reinforced Concrete Structures
Teräsrakenteet
RAK.RS.500 Teräsrakenteet
RAK.RS.510 Teräsrakenteiden jatkokurssi
RAK.RS.320 Kantavien rakenteiden optimointi
Puurakenteet
RAK.RS.600 Puurakenteet
RAK.RS.610 Puurakenteiden jatkokurssi
Sillanrakennus
RAK.RS.430 Sillanrakennuksen perusteet
RAK.RS.440 Betonisillat
RAK.RS.450 Teräs- ja puusillat
Palotekniikka, rakennusfysiikka ja -akustiikka
RAK.RS.260 Rakennusten akustiikan ja paloturvallisuuden perusteet
RAK.RS.670 Rakenteiden palomitoitus
RAK.RS.250 Talotekniikan perusteet (K)
RAK.RS.700 Rakennusfysiikka
RAK.RS.710 Rakennusten energiatehokkuus
RAK.RS.720 Rakennusterveys ja sisäympäristö
RAK.RS.640 Rakennusten akustinen suunnittelu
RAK.RS.650 Rakennusakustiikka ja meluntorjunta
Korjausrakentaminen
RAK.RS.800 Rakenteiden korjaustekniikka
RAK.RS.810 Rakenteiden historia
RAK.RS.820 Kuntotutkimukset