Opiskelijaksi hakeminen

Kenelle?

Jatkuvan oppimisen hanke on tarkoitettu kaikille rakennusalalla toimiville henkilöille, joilla on tekniikan alan insinöörin tai diplomi-insinöörin tutkinto.

Milloin?

Opiskelijahaku järjestetään kaksi kertaa vuodessa toukokuussa ja marras-joulukuussa.

Oikeudet ja velvollisuudet

Ohjelmaan hyväksytyt opiskelijat tekevät yliopiston kanssa opiskelu- ja ohjaussopimuksen, jossa he ilmoittavat koulutuksensa, työtehtäväkohtaisen työkokemuksensa ja suunnittelijan pätevyytensä. Sopimuksessa he lisäksi esittävät henkilökohtaisen opintosuunnitelman opintokokonaisuudelle, jonka sisältö ja laajuus määräytyvät koulutustarpeen ja tavoitteiden sekä oman osaamistason, opetustarjonnan ja opintojen esitietovaatimusten perusteella. Opintojen esitietovaatimusten täyttyminen todennetaan opiskelijavalinnan yhteydessä koulutuksen, työkokemuksen ja suunnittelupätevyyksien mukaan määritettävän aiemmin hankitun osaamisen perusteella.

Opiskelijoille myönnetään opintojaksokohtainen lukuvuoden kestävä erillisopiskelijaoikeus. Opiskelijoille tarjotaan opintojen ja opiskelun ohjausta. Suoritetuista opinnoista annetaan todistus opintorekisteriotteena. Opiskelu on maksutonta.

Miten?

  Tutustu

Perehdy hakuohjeisiin ja opetustarjontaan sekä suunnittelijan kelpoisuusvaatimuksia koskeviin ohjeisiin ja opintojaksosuosituksiin.

  Suunnittele

Jos olet uusi opiskelija tai haluat uusia sopimuksen, täytä Opiskelu- ja ohjaussopimuslomake sisältäen henkilökohtaisen opintosuunnitelman 0,5-1,5 vuodelle ja haun kohteena olevan lukukauden opintojaksojen opiskelusuunnitelman ja hyväksytä se työnantajallasi.

Jos olet vanha opiskelija, päivitä opiskelija- ja ohjaussopimuksesi opintosuunnitelma ja muut tiedot.

Hyödynnä pilotin koordinaattorin antamaa ohjauspalvelua.

  Hae

Lähetä hakemuksesi liitteineen (allekirjoitettu opiskelu- ja ohjaussopimus / päivitetty opiskelu- ja ohjaussopimus / todistukset) hakulomakkeella

  Valinta

Valinta tapahtuu harkinnanvaraisesti hakemuksen, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja mahdollisten osallistujamäärärajoitteiden perusteella. Hakijoilta pyydetään lisätietoja tarvittaessa. Hakeneille lähetetään henkilökohtainen tieto valinnan tuloksesta.

  Aloita opiskelu

Myönteisen valintapäätöksen myötä saat vahvistuksen erillisopinto-oikeudestasi, sen keston, opiskelijanumeron ja sähköisen käyttäjätunnuksen (tuni). Myös opiskelu- ja ohjaussopimus vahvistetaan. Opiskelun aloittamiseksi perehdy Opiskelijan muistilistaan.