Opiskelijan sähköiset palvelut

Käyttäjätunnuksella kirjaudutaan korkeakouluyhteisön yhteisiin sähköisiin palveluihin ja useimpiin Tampereen yliopiston sähköisiin palveluihin.

Opiskelijasähköposti on tärkein henkilökohtaisen opiskelun viestintäkanava.

Moodle on monipuolinen, avoimen lähdekoodin verkko-oppimisympäristö.

Sisu on opiskelijan asiointipaikka verkossa. Sisussa ilmoittaudutaan opintojaksoille ja tentteihin ja myös annetaan palaute opetuksesta Kaiku-järjestelmän kautta.

IT Helpdeskin palveluihin kuuluvat salasanat, käyttöoikeudet ja vikailmoitukset.