Infrarakenteet

Tampereen yliopiston rakennustekniikan DI-tutkinnon infrarakenteiden opintokokonaisuuden opintojaksot on esitetty alla olevassa taulukossa.

Tietoja opintojaksoista:

  • ruutu (□) ilmaisee lukukauden, jolloin opintojakso luennoidaan. Huomaa, että osa opintojaksoista järjestetään joka toinen vuosi.
  • opintojakson linkki avaa opinto-oppaan kuvaukset opetuksesta, osaamistavoitteista ja sisällöstä.

Opetusjärjestelyt syksyllä 2020

Opinto-oppaan tiedoista poiketen syksyn 2020 opetus järjestetään pääasiassa etämuodossa. Suoritustavat julkaistaan opinto-oppaassa kesällä 2020 sitä mukaa, kun suunnitelmat valmistuvat.


Taulukko. Infrarakenteiden opintojaksot.
Syksy 2020
Kevät 2021
Syksy 2021
Kevät 2022
RAK-22321 Maarakennustekniikka
RAK-23310 Rautatietekniikka
RAK-23340 Tien rakenteen parantaminen ja kunnossapito
RAK-23350 Infrarakenteiden tekninen suunnittelu
RAK-23420 Kalliorakenteiden suunnittelu
RAK-23430 Kalliorakenteiden tuotanto
RAK-23511 Pohjarakenteet
RAK-23526 Computational Geotechnics
RAK-23530 Perustusten vahvistaminen
RAK-23546 Computational Geotechnics II
RAK-23610 Yhdyskunnan geotekniikka
RAK-23621 Geoympäristötekniikka
RAK-23641 Infrarakenteiden materiaalien tutkimusmenetelmät
RAK-23650 Viher- ja ulkoliikuntapaikkarakenteet
RAK-23810 Kiertotalous infrarakentamisessa