Infrarakenteet

Opetustarjonta

Tampereen yliopiston rakennustekniikan DI-tutkinnon infrarakenteiden opintokokonaisuuden opintojaksot on esitetty alla olevassa taulukossa, jossa

  • ruutu (□) ilmaisee lukukauden, jolloin opintojakso luennoidaan. Huomaa, että osa opintojaksoista järjestetään joka toinen vuosi.
  • opintojakson linkki avaa opinto-oppaan kuvaukset opetuksesta, osaamistavoitteista, sisällöstä ja esitietovaatimuksista.

Esitietovaatimukset

Opintojaksojen esitietovaatimukset ovat velvoittavia. Opiskelijahaussa niiden täyttyminen todennetaan hakijan koulutuksen, työkokemuksen ja pätevyyksien perusteella.
Taulukko. Infrarakenteiden opintojaksot.
Syksy 2022
Kevät 2023
RAK.IN.220 Maarakennustekniikka
RAK.IN.310 Rautatietekniikka
RAK.IN.320 Tien rakenteen parantaminen ja kunnossapito
RAK.IN.300 Infrarakenteiden tekninen suunnittelu
RAK.IN.400 Kalliorakenteiden suunnittelu
RAK.IN.410 Kalliorakenteiden tuotanto
RAK.IN.500 Pohjarakenteet
RAK.IN.510 Computational Geotechnics
RAK.IN.520 Perustusten vahvistaminen
RAK.IN.530 Computational Geotechnics II
RAK.IN.600 Yhdyskunnan geotekniikka
RAK.IN.620 Geoympäristötekniikka
RAK.IN.630 Infrarakenteiden materiaalien tutkimusmenetelmät
RAK.IN.640 Viher- ja ulkoliikuntapaikkarakenteet
RAK.IN.800 Kiertotalous infrarakentamisessa