Rakennustuotanto

Tampereen yliopiston rakennustekniikan DI-tutkinnon rakennustuotannon opintokokonaisuuden opintojaksot on esitetty alla olevassa taulukossa.

Tietoja opintojaksoista:

  • ruutu (□) ilmaisee lukukauden, jolloin opintojakso luennoidaan. Huomaa, että osa opintojaksoista järjestetään joka toinen vuosi.
  • opintojakson linkki avaa opinto-oppaan kuvaukset opetuksesta, osaamistavoitteista ja sisällöstä.

Opetusjärjestelyt syksyllä 2020

Opinto-oppaan tiedoista poiketen syksyn 2020 opetus järjestetään pääasiassa etämuodossa. Suoritustavat julkaistaan opinto-oppaassa kesällä 2020 sitä mukaa, kun suunnitelmat valmistuvat.

Taulukko. Rakennustuotannon opintojaksot.
Syksy 2020
Kevät 2021
Syksy 2021
Kevät 2022
RAK-43141 Rakennusmittaukset
RAK-43611 Tietokantaperusteiset järjestelmät
RAK-43672 Rakennusalan sovellusten ohjelmointi
RAK-52140 Rakennustuotannon hallinta
RAK-52150 Infrahankkeen tuotannon hallinta
RAK-52212 Rakennuttaminen
RAK-52410 Talotekniikan perusteet
RAK-53150 LEAN-kehittäminen rakennustuotannossa
RAK-53201 Suunnittelun ohjaus rakennushankkeessa
RAK-53360 Kiinteistökehittäminen