Rakennustuotanto

Opetustarjonta

Tampereen yliopiston rakennustekniikan tutkinnon rakennustuotannon opintokokonaisuuden opintojaksot on esitetty alla olevassa taulukossa, jossa

  • ruutu (□) ilmaisee lukukauden, jolloin opintojakso luennoidaan.
  • opintojakson linkki avaa opinto-oppaan kuvaukset opetuksesta, osaamistavoitteista, sisällöstä ja esitietovaatimuksista.
  • (K) – kuuluu kandidaatin tutkintoon.

Esitietovaatimukset

Opintojaksojen esitietovaatimukset ovat velvoittavia. Opiskelijahaussa niiden täyttyminen todennetaan hakijan koulutuksen ja työkokemuksen perusteella.


Taulukko. Rakennustuotannon opintojaksot.
Syksy 2022
Kevät 2023
RAK.TA.300 Rakennusmittaukset
RAK.TA.310 Tietokantaperusteiset järjestelmät
RAK.TA.320 Rakennusalan sovellusten ohjelmointi
RAK.TA.240 Rakennustuotannon hallinta
RAK.TA.250 Infrahankkeen tuotannon hallinta
RAK.TA.260 Rakennuttaminen (K)
RAK.TA.410 LEAN-kehittäminen rakennustuotannossa
RAK.TA.400
Suunnittelun ohjaus rakennushankkeessa
RAK.TA.420 Kiinteistökehittäminen