Kantavien rakenteiden suunnittelu

Opintosuoritusvaatimukset

Ympäristöministeriön ohjeen YM2/601/2015 mukaiset kokonaisopintopistemäärät ja FISE Oy:n ohjeiden mukaiset rakennemateriaalikohtaiset suunnittelun ja rakentamisen osa-alueiden vähimmäisopintopistemäärät vaativuusluokittain:

Betonirakenteiden suunnittelija Teräsrakenteiden suunnittelija Puurakenteiden suunnittelija
Vaativuusluokka
PV
V T
PV
V T
PV
V T
Kokonaisopintopistemäärä
45 40 30 45 40 30 45 40 30
Osa-alueen opintopistemäärä
Rakenteiden mekaniikka 20 15 10 20 15 10 20 15 10
Betonirakenteiden suunnittelu 10 8 4
Jännitettyjen rakenteiden suunnittelu
Betonirakentaminen 10 8 4
Teräsrakenteiden suunnittelu 10 10 5
Teräsrakentaminen
Puurakenteiden suunnittelu 10 10(3) 4
Puurakentaminen ja puutuotetekniikka

Taulukon lyhenteiden ja symbolien selitykset:
PV = poikkeuksellisen vaativa
V = vaativa
T = tavanomainen
( ) = opintopistemäärä, jonka voi korvata muiden rakennemateriaalien suunnitteluun liittyvillä opintosuorituksilla

Opintojaksosuositukset

Rakenteiden mekaniikan opintosuoritusvaatimukset täyttyvät tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluvista tai vastaavista opintojaksoista:

Opintojakso Opintopisteet
RAK-31040 Statiikan ja dynamiikan perusteet 5
RAK-31011 Lujuusoppi 5
RAK-31021 Rakenteiden mekaniikan perusteet 5
RAK-33001 Rakenteiden plastisuusmallit 5

Betonirakenteiden suunnitteluun liittyvät opintojaksot ja betonirakenteiksi hyväksi luettavat ja suunnittelun ja rakentamisen osa-alueille jakautuvat opintopisteet:

Opintojakso
Opintopisteet
betonirakenteiksi luettavat
betonirakenteiden suunnittelu
betonirakentaminen
RAK-10020 Rakentaminen ja rakennusmateriaalit 5 1 1
RAK-13001 Rakennustekniikan erikoistyö 2-5 sisällön mukaan
RAK-13030 Rakennushankkeen suunnittelun simulointi 3-8 sisällön mukaan (n. 1 op)
RAK-31101 Rakennetekniikan perusteet 5 2 1 1
RAK-32111 Betonirakenteiden perusteet 5 5 4 1
RAK-32201 Betonitekniikka 5 5 1 4
RAK-32560 Rakennusten akustiikan ja paloturvallisuuden perusteet 5 1 1
RAK-32701 Rakennusten elinkaaritekniikka 5 3 1 2
RAK-33201 Betonirakenteet 5 5 4 1
RAK-33571 Rakenteiden palomitoitus 5 3 2 1
RAK-33610 Betonisillat 5 5 3 2
RAK-33711 Rakenteiden korjaustekniikka 5 2 1 1
RAK-33210 Jännitetyt betonirakenteet 5 5 4 1

Teräsrakenteiden suunnitteluun liittyvät opintojaksot ja teräsrakenteiksi hyväksi luettavat ja suunnittelun ja rakentamisen osa-alueille jakautuvat opintopisteet:

Opintojakso
Opintopisteet
teräsrakenteiksi luettavat
teräsrakenteiden suunnittelu
teräsrakentaminen
RAK-10020 Rakentaminen ja rakennusmateriaalit 5 1 1
RAK-13001 Rakennustekniikan erikoistyö 2-5 sisällön mukaan
RAK-13030 Rakennushankkeen suunnittelun simulointi 3-8 sisällön mukaan (n. 1 op)
RAK-23511 Pohjarakenteet 5 1 1
RAK-31101 Rakennetekniikan perusteet 5 2 1 1
RAK-32121 Puu- ja teräsrakenteiden perusteet 5 3 2 1
RAK-32560 Rakennusten akustiikan ja paloturvallisuuden perusteet 5 2 1 1
RAK-32701 Rakennusten elinkaaritekniikka 5 1 1
RAK-33301 Teräsrakenteet 5 5 5
RAK-33571 Rakenteiden palomitoitus 5 2 1 1
RAK-33620 Teräs- ja puusillat 5 3 3
RAK-33310 Teräsrakenteiden jatkokurssi 5 5 5

RAK-32120 Puu- ja teräsrakenteiden perusteet opintojakson voi korvata opintojaksolla RAK-32100 Rakennesuunnittelun perusteet.

Puurakenteiden suunnitteluun liittyvät opintojaksot ja puurakenteiksi hyväksi luettavat ja suunnittelun ja rakentamisen osa-alueille jakautuvat opintopisteet:

Opintojakso
Opintopisteet
puurakenteiksi luettavat
puurakenteiden suunnittelu
puurakentaminen/puutuotetekniikka
RAK-10020 Rakentaminen ja rakennusmateriaalit 5 1 1
RAK-13001 Rakennustekniikan erikoistyö 2-5 sisällön mukaan
RAK-13030 Rakennushankkeen suunnittelun simulointi 3-8 sisällön mukaan (n. 1 op)
RAK-31101 Rakennetekniikan perusteet 5 2 1 1
RAK-32121 Puu- ja teräsrakenteiden perusteet 5 3 2 1
RAK-32560 Rakennusten akustiikan ja paloturvallisuuden perusteet 5 2 1 1
RAK-32701 Rakennusten elinkaaritekniikka 5 1 1
RAK-33400 Puurakenteet 5 5 3,5 1,5
RAK-33410 Puurakenteiden jatkokurssi 5 5 4 1
RAK-33571 Rakenteiden palomitoitus 5 2 1 1
RAK-33620 Teräs- ja puusillat 5 2 2

RAK-32120 Puu- ja teräsrakenteiden perusteet opintojakson voi korvata opintojaksolla RAK-32100 Rakennesuunnittelun perusteet.

Työnaikainen täydennyskoulutus täydentää puurakenteiden opinnot Ympäristöministeriön opintopistevaatimuksen mukaisiksi.