Esittely

Jatkuva oppiminen rakennustekniikassa (JORak) -pilotti tarjoaa mallin työuran aikaisen osaamisen kehittämiseen yliopistossa kaikille rakennusalalla toimiville henkilöille, joilla on tekniikan alan insinöörin tai diplomi-insinöörin tutkinto.

Tausta

Rakennustekniikan insinöörien ja diplomi-insinöörien työkenttä laajenee ja entistä vaativammat ja syvällisempää ymmärrystä edellyttävät tehtävät lisääntyvät jatkuvasti. Toisaalta uusien osaamistarpeiden sisällyttäminen täysiin perustutkintoihin on hankalaa.

Tavoite ja tehtävät

Luomme jatkuvan oppimisen mallin, joka mahdollistaa korkeakouluopintojen opiskelun työn ohessa osaamisen täydentämiseksi ja kehittämiseksi työuran eri vaiheissa. Kehittämme etäopiskeluun soveltuvia opintojaksojen toteutustapoja ja ohjauspalveluja.

Vaikuttavuus

Osa nykyisin tutkinnoissa olevasta syventävästä ja laajentavasta sisällöstä opiskellaan valmistumisen jälkeen työelämässä työuran tarpeiden mukaan. Perustutkintojen laajuuksien pienentyessä ydinsisältö voidaan opettaa ja oppiminen varmistaa nykyistä paremmin. Myös yliopiston mahdollisuudet tarjota uutta tutkimukseen perustuvaa sisältöä tarpeen ja kysynnän mukaan paranevat. Opiskelijoiden motivaatio ja opiskeluteho kasvavat ja tutkinnon suorittamisaika lyhenee. Opetuksen kehitystyön tuloksista hyötyvät myös tutkinto-opiskelijat. Yliopiston ja työelämän yhteistyö laajenee ja vuorovaikutus syvenee.

Rahoittajat

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Tampereen yliopisto.