Esittely

Jatkuva oppiminen rakennustekniikassa (JORak) -pilotti tarjoaa mallin työuran aikaisen osaamisen kehittämiseen yliopistossa.

Tausta

Rakennustekniikan diplomi-insinöörien työkenttä laajenee ja entistä vaativammat ja syvällisempää ymmärrystä edellyttävät tehtävät lisääntyvät jatkuvasti. Toisaalta uusien osaamistarpeiden sisällyttäminen jo täysiin perustutkintoihin TkK ja DI on haastavaa.

Tavoite ja tehtävät

Luomme mallin, joka mahdollistaa korkeakouluopintojen opiskelun työn ohessa osaamisen täydentämiseksi työuran eri vaiheissa. Kehittämme etäopiskeluun soveltuvia opintojaksojen toteutustapoja ja ohjauspalveluja uusinta opetusteknologiaa hyödyntäen.

Vaikuttavuus

Osa nykyisin tutkinnoissa olevasta syventävästä ja laajentavasta sisällöstä opiskellaan valmistumisen jälkeen työelämässä työuran tarpeiden mukaan. Perustutkintojen laajuuksien pienentyessä ydinsisältö voidaan opettaa ja oppiminen varmistaa nykyistä paremmin. Myös yliopiston mahdollisuudet tarjota uutta tutkimukseen perustuvaa sisältöä tarpeen ja kysynnän mukaan paranevat. Opiskelijoiden motivaatio ja opiskeluteho kasvavat ja tutkinnon suorittamisaika lyhenee. Yliopiston ja työelämän yhteistyö laajenee ja vuorovaikutus syvenee.

Rahoittajat

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Tampereen yliopisto.