Kaksi miestä kättelee toisiaan.

Reilu ja kestävä datatalous kilpailueduksi korkeakouluille

FairDatActissa valmistava teollisuus, terveysala, rakentaminen ja liiketoiminta kohtaavat toisensa lähtiessään kehittämään dataan liittyvää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokyvykkyyttä korkeakoulussa. Hankkeessa tärkeässä roolissa ovat FAIR-periaatteet. Niiden tarkoitus on tehdä data löydettäväksi (Findable), saavutettavaksi (Accessible), yhteentoimivaksi (Interoperable) ja uudelleenkäytettäväksi (Re-usable).

Tekoäly ja data muuttavat yhteiskuntaa ja elämäämme – ne tuovat mukanaan myös osaamishaasteita

Tuomme TAMKissa tehtävää tutkimusta ja koulutusta uudelle tasolle tuottamalla lisäarvoa sekä ammattitaitoista ja osaavaa henkilöstöä teollisuusteknologian, rakennetun ympäristön, liiketoiminnan sekä sosiaali- ja terveysalan sektoreille.

Hankkeen kärjet ovat:

1. Teollisuusdatan käyttö ja hyödyntäminen valmistuksessa;

2. Rakennusdata mm. energiatehokkaan rakentamisen apuna;

3. Rekisteridata terveysalalla;

4. Datasta arvoa liiketoimintaan; ja

5. Eettiset FAIR-periaatteet datan hallintaan.

Jokaisen teeman ympärille muodostetaan oma käyttötapaus. Käyttötapauksien kautta pyritään löytämään myös aloja yhdistäviä tekijöitä yhteisiä tutkimus- ja koulutusavauksia varten.