Kaksi miestä kättelee toisiaan.

Reilu ja kestävä datatalous kilpailueduksi korkeakouluille

FairDatAct on monitieteinen hanke. Kehitämme yhdessä malleja, joilla voimme rakentaa oikeudenmukaista datataloutta korkeakouluissa. Vahvistamme tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokyvykkyyttämme. Luomme tekoälyekosysteemin, jonka avulla TAMKin osaamisyksiköt voimistavat valmiuksiaan reilun datan taloudessa.

Tekoäly ja data muuttavat yhteiskuntaa ja elämäämme – ne tuovat mukanaan myös osaamishaasteita

Haluamme tuoda TAMKin TKI-toiminnot uuteen datainnovaatio- ja oppimisympäristöön, joka tuottaa ammattitaitoista ja osaavaa henkilöstöä teollisuusteknologian, rakennetun ympäristön sekä sosiaali- ja terveysalan sektoreille. Tekoälyekosysteemi valmistaa toimijoita tarttumaan reilun datatalouden mahdollisuuksiin ja varmistaa asiantuntemuksen pitkälle tulevaisuuteen.

Tarkastelemme niin kansalaisten kuin teollisuudenkin tuottamaa ja hyödyntämää dataa. Viisi tavoitettamme ovat:

  1. eettisesti hyväksyttävä TKI-profilointi;
  2. uusien TKI-mahdollisuuksien avaaminen;
  3. uusien taitojen opettaminen ja niihin sijoittaminen;
  4. vahvan yhteistyöverkoston omaksuminen ja parempi viestintävaikutus; sekä
  5. innovaatioiden priorisointi, jotta vastaamme entistä paremmin liiketoiminnan ja työelämän tarpeisiin.