TAMKille 499 000 euron TKI-tukirahoitus opetus- ja kulttuuriministeriöltä

TAMKin päärakennuksen TAMK-logo.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kymmenelle ammattikorkeakoululle yhteensä viisi miljoonaa euroa harkinnanvaraisena valtionrahoituksena tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) saama rahoitussumma on 499 000 euroa hankkeelle Building a competitive edge in a fair data economy for higher education: FairDatAct.

– Nämä ovat loistavia uutisia. Hanke on meille erittäin merkittävä ja tukee strategiamme toteuttamista eri näkökulmista. Hankkeessa kehitetään mm. datatalouden ekosysteemi, josta saadaan merkittävä hyöty Pirkanmaan alueelle sekä myös kansallisesti ja kansainvälisesti. Lisäksi me pystymme syventämään omaa dataosaamistamme hankkeessa monialaisesti ja monipuolisesti, sanoo TAMKin TKI-vararehtori Ari Sivula.

Hakemuksia tähän TKI-kyvykkyyksiä vahvistavaan valtionrahoitukseen tuli yhteensä 20 ammattikorkeakoululta. OKM myönsi rahoituksen arvioinnissa parhaiten menestyneille hakemuksille.

– Edelleen lähes kaikki ammattikorkeakoulut tavoittelevat kyseessä olevaa rahoitusta TKI-toimintaansa. Hakemusten laatu on vuosi vuodelta korkeampi ja erilaisten alojen kirjo kasvaa. Nämä ovat rohkaisevia signaaleja. Rahoitusmuoto näyttää parantaneen ammattikorkeakoulujen TKI-kyvykkyyttä, samalla auttaen ammattikorkeakouluja tuottamaan koko ajan korkealaatuisempia TKI-toiminnan ratkaisuja alueellaan ja alallaan, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen.

Linkki ministeriön tiedotteeseen 7.12.2022