Data- ja tekoälytaidot

Datatalous ja tekoälyyn siirtyminen vaativat taitoja.

Yksi tunnistettu este datatalouden ja tekoälyn soveltamisessa sekä niiden laajassa käyttöönotossa on taitojen puute. Vaikka on ensiarvoisen tärkeää tunnistaa ja kehittää alan teknisiä taitoja, ne eivät yksin riitä, jos tavoitteena on tehdä datasta ja tekoälystä Suomen uusi keihäänkärki. Datan hyötykäytön haasteet sekä tutkimuslaitoksille että yrityssektorille edellyttävät olemassa olevan kirjallisuuden mukaan vahvoja sektoraalisia taitoja (esim. robotiikka), teknisiä taitoja (esim. tekoälyalgoritmin koulutus) ja pehmeitä taitoja (mm. kommunikointitaidot).

TAMKin FairDatAct -tiimi pyrkii omalta osaltaan tekemään kattavan katsauksen työelämälähtöisistä tulevaisuuden osaamistarpeista, joilla voidaan vauhdittaa dataan ja tekoälyyn liittyviä innovaatioita Suomessa.

Tätä tukevat hankkeen konkreettiset, sektorikohtaiset esimerkit, joissa voidaan demonstroida elinkeinoelämälle datan ja tekoälyn tuomia hyötyjä.

Mitä osaprojektissa tehdään?

Hankkeen teemat liittyen taitoihin ovat seuraavia:

  • Laadullinen tutkimus datatalouden ja tekoälyn edellyttämistä taidoista;
  • Kansainvälinen verkostoituminen ja käynnissä oleviin EU-rahoitteisiin aloitteisiin (muun muassa data-avaruudet) tutustuminen;
  • Kriittisten taitoihin liittyvien kehittämistarpeiden tunnistaminen eri aloilla, eri työntekijäkategorioissa ja myös koulutuslaitoksissa;
  • Eri aloja läpileikkaavien taitojen (esim. datan hallinta) syvempi ymmärrys taitojen kehittämisen kontekstissa; sekä
  • Taitojen pelillistäminen (demot)