Valmistava teollisuus ja konetekniikka

Datan potentiaali on suuri myös valmistavan teollisuuden alalla.

Hyvin suunnitellut ympäristöt auttavat mittaamaan valmistamisprosesseja tarkasti. Usein mitattavia asioita ovat laitteiston kokonaistehokkuus, suorituskyky, valmistukseen kuluva aika, työkalujen vaihdot, käyttöaste, aikatauluun tai tuotantoon liittyvien tavoitteiden saavutus, huoltotyöt ja toimitukseen liittyvät seikat (esim. palautusprosentti tai toimitukseen kuluva aika).

Dataa voidaan siis käyttää kustannustehokkaampaan ja energiatehokkaampaan valmistamiseen. Sillä voidaan myös ennustaa asioita kuten korjaustarvetta tai tuotannon ongelmia ja simuloida etukäteen valmistusprosesseja tai vaikka energian kulutusta. Lisäksi datan rooli laaduntarkkailussa on tärkeä. Tuotteen ja tuotantoprosessin laatua on mahdotonta arvioida ilman hyvälaatuista dataa. 

Manufacturing as a Service -tyyppiset konseptit yleistyvät vauhdilla. Tämä edellyttää yrityksiltä turvallista, tarkoituksenmukaista ja kaikkia osapuolia hyödyntävää datan jakamista, joka voi osoittautua hyvinkin hankalaksi. Myös koko tuotantoketjun mittaaminen on tulossa pikkuhiljaa yhä tärkeämmäksi mm. valmistamisen hiilijalanjäljen tarkkailua varten. 

Datan hyötykäyttö on edelleen haasteellista sekä tutkimuslaitoksille että yrityssektorille. TAMKin FairDatAct -tiimi pyrkii kehittämään omaa tutkimuskapasiteettiä ja koulutusta ja tarjoamaan konkreettisia esimerkkiratkaisuja, joilla datan käyttöönottoa voidaan vauhdittaa yrityssektoreilla. 

Mitä projektissa tehdään?

FieldLab tarjoaa puitteet TAMKin tutkimukselle. FieldLabissa on monipuolinen valmistavan teollisuuden laitteisto, 5G-verkko sekä lisenssejä ja ohjelmistoja, joiden avulla dataa voidaan kerätä ja visualisoida. 

Hankkeen teemat ovat seuraavia: 

  • Open Access -ratkaisujen hyödyntäminen tiedonkeruussa (esim. mobiilirobotit, 3D-tulostus) 
  • 5G-verkon hyötyjen osoittaminen 
  • Käyttöliittymäratkaisut datan visualisointiin 
  • Tehdasympäristön mittaaminen