Sosiaali- ja terveydenhuolto

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnasta kerätään lainsäädännön nojalla asiakas- ja potilastietoja sekä hallinnollista tietoa eli dataa, jota on mahdollista hyödyntää ensisijaisen käyttötarkoituksen ohella toissijaisiin tarkoituksiin.

Suomi ja muut Pohjoismaat ovat edelläkävijöitä sosiaali- ja terveydenhuollon datan uusiokäytössä, joka tunnetaan paremmin rekisteritutkimuksena. Kaikissa Pohjoismaissa on lukuisa joukko eri alojen rekistereitä, joita Suomessa ylläpitävät muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, Työterveyslaitos ja Fimea sekä Biopankit.  

Suomessa rekisteritietoja voi saada TKI-toiminnassa tutkimussuunnitelman mukaisesti hyödynnettäväksi pääasiassa Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen, Findatan, kautta käyttölupahakemuksella. Sosiaali- ja terveydenhuollossa kerättävää dataa voi saada käyttöönsä myös yksittäiseltä rekisterinpitäjältä, organisaatiolta tai hyvinvointialueelta.    

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnasta kerättävä data on pääosin arkaluonteista henkilötietoa, jonka käsittely tutkimusta ja kehittämistä varten toteutetaan Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen ja kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti sekä hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen tietoturvallisessa ympäristössä. Sosiaali- ja terveydenhuollon dataa voitaisiin hyödyntää huomattavasti nykyistä enemmän, mikä edellyttää alojen asiantuntijoiden ja tutkijoiden osaamisen kehittämistä.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon osalta FairDatAct-projektin toimenpiteet kohdistuvat pääasiassa datan toissijaisessa käytössä tarvittavan osaamisen kehittämiseen seuraavasti:

  1. Toteutamme kirjallisuuskatsauksen menetelmiä soveltaen menetelmäartikkelin, jossa kuvataan rekisteritutkimuksen mahdollisuuksia ja rajoitteita sekä Findatan toimintaa. 
  1. Toteutamme verkkopohjaisen oppimisympäristön rekisteritutkimuksen menetelmien soveltamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä. Oppimisympäristö koostuu yksittäisistä moduuleista, jotka ovat muokattavissa eri alojen opiskelijoille ja asiantuntijoille sekä itseopiskeluun että tutkinto-opetukseen.