Rakennettu ympäristö

Tutustu TAMKin rakennetun ympäristön ja biotalouden (RYB) käyttötapaukseen.

Datalla kohti energiatehokasta rakentamista

Rakennetun ympäristön käyttötapaus liittyy rakentamisen ja rakennusten käytön CO2-päästöihin (35..40% päästöistä).

 • Rakennetun ympäristön data-aineistoja (kansalliset ja kansainväliset) voitaisiin käyttää nykyistä huomattavasti enemmän analysoimaan mm. päästövähennys-mahdollisuuksia sekä yritysten tiedolla johtamiseen/liiketoimintatietoon.
 • Selvitetään, mitä rakennus-/rakennuksen käyttödataa on olemassa opetus- ja tutkimuskäyttöön saatavissa (käyttöluvat), kuinka rikkonaista data on ja hankintakustannukset.
 • Rakennuspilotti. Vuoden 2050 hiilineutraaliustavoitteeseen pääsy vaatii lisää tietoa rakennuksista ja niiden käytöstä jotta tarvittavat toimenpiteet voidaan suunnitella. Hankitaan tietoa TAMKin pilottikohteesta ja selvitetään sovellusmahdollisuudet rakennusten energia- ja olosuhdehallintaan ja päästövähennysanalyysien tekoon.

Tutkittava data – kohdedata ja rekisterit

 • Tekoälyn hyödyntäminen rakennuksen energia- ja olosuhdehallinnassa
 • Mitä sovellusmahdollisuuksia voidaan löytää tarkasteluihin (ekoäly)?
 • Mitä dataa tarvitaan em. ja mitä on jo käytettävissä?
 • kulutustiedot, rakennusten ominaisuustiedot, päästötietokannat, energiatodistukset ARA-EPC, kuntoarviot, kuntotutkimukset, tietomallit ja RHR sekä SYKE
 • Mitä käyttölupia, valtakirjoja tarvitaan: rekisterit, energiakulutus, jne.?
 • Datan ilmaiskäyttö/maksulliset rekisterit
 • Datan rikkonaisuus, vertailtavuus, luotettavuus
 • Datan omistajuus, vastuut
 • Rakennusten, asuntojen kulutusseurantamittausdata
 • GDPR

Tutkimuskohde  – rakennuspilotti

Läpileikkaus nelikerroksisesta kerrostalosta.

Selvitettäviä asioita datan kannalta esim.:
# elinkaarikustannus
# elinkaarianalyysi
# hiilipiikin optimointi
# kustannusoptimi
# energiasimulointi
# olosuhdesimulointi
# monimuuttujaoptimointi

Tulokset 1 – rakennuspilotti

Projektin energiatase kaaviona.

Tulokset 2 – rekisteridata

 • Data: kansainvälinen/kansallinen
 • Datan käyttö: koulutukseen/liiketoimintatietoon
 • Datan käyttö rakennus- ja talotekniikan koulutuksessa -suunnitelma:
  Tausta: rakennusten energiatehokkuus 1, erikoistumiskoulutus 2010-2012
  Tavoite: rakennusten hiilijalanjälki, erikoistumiskoulutus 2024-2026
  Tavoite: kurssisuunnitelma rakennetun ympäristön datasta insinööri- ja YAMK koulutukseen
 • Kotimaisen ja ulkomaisen rekisteritiedon hankinta- ja hyödyntämisosaaminen
 • Rekisteritiedon hankinta, luvat, luotettavuus, vertailtavuus
 • Rakennuspilotti ja rekisteridata: artikkeli konferenssi full paper 2024.
 • EU Interreg- ja EU Horizon Europe –hakemus

Datan käyttäjät ja sidosryhmät

 • Tietotekniikkaosaajat, tietokantaosaajat, tietomalliosaajat
 • Isännöitsijät, kiinteistöomistajat (kunta, säätiöt, Senaatti, jne.)
 • Rakennuttajatoimistot, rakennusvalvonta, SYKE, DVV, tilastokeskus
 • Suunnittelutoimistot (mm. rakenne ja talotekniikka)
 • Energiantuottajat, -siirtäjät ja –myyjät
 • ARA, Motiva, rakennusalan liitot, ministeriöt (esim. RYHTI)
 • Energianeuvojat, esim. Ekokumppanit
 • Ammattikorkeakoulut, yliopistot ja VTT: TAU, Aalto, Taltech, Metropolia jne.
 • Building Smart Finland, Big Data Value Association

 

Lisätiedot:
RYB-tiimi (etunimi.sukunimi@tuni.fi)

Eero Nippala, projektipäällikkö
Mauri Laasonen
Tero Markkanen
Sakari Uusitalo