Mistä on kyse?

Ihmishahmoja.

Tuotamme dataa huikeat määrät joka päivä, kun käytämme yritysten tarjoamia tuotteita ja palveluita. Eurooppalaisten yritysten tulevaisuus on reilun datan taloudessa, mutta tie on vielä kivikkoinen.

Suomella on hyvät mahdollisuudet tarttua datatalouden mahdollisuuksiin ja luoda merkittävä kilpailuetu datan oikeudenmukaisessa ja kestävässä käytössä. Tämä edellyttää kuitenkin korkeatasoista tutkimustoimintaa ja uusia innovaatiota, dataan liittyvän koulutuksen monipuolistamista ja aktiivista yhteistyötä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän välillä.

Datasta puhutaan paljon, mutta todellisuudessa esimerkiksi erilaisten dataa keräävien ja analysoivien alustojen käyttöönotto voi olla hyvinkin hankalaa. Lisäksi datan saati tekoälyn tuoma lisäarvo esimerkiksi julkishallinnolle tai liiketoiminnalle ei ole aina selvää. Yleisiä huolenaiheita ovat myös turvallisuus, etiikka ja osaaminen.

FairDataAct-hankkeessa lähestymme näitä datatalouden todellisia haasteita monitieteisen osaajajoukon kautta, joka koostuu rakennetun ympäristön, teollisuusteknologian ja terveydenhuollon ammattilaisista.

Tavoite ja tehtävät

FairDatAct-hankkeessa tavoitteenamme on kehittää vahva profiili, jotka mahdollistavat jatkuvaa tutkimustoimintaa ja laadukasta koulutusta dataan liittyvissä aihepiireissä. Keskeistä tässä hankkeessa ovat sensitiivisen datan (esim. kansalaisten henkilötiedot ja terveysdata) lisäksi myös teollisuuden tuottama ja hyödyntämä data.

Esimerkkejä tutkimuskysymyksistä ovat:

 • Miten dataa voidaan jakaa lisäarvoa tuottavalla ja turvallisella tavalla?
 • Millaista dataa voidaan hyödyntää eri tutkimusprojekteissa ja eri aloilla?
 • Millaisissa asioissa voidaan tehdä monialaista yhteistyötä?
 • Millaisia koulutussisältöjä tulevaisuuden dataosaaja tarvitsee?

Vaikuttavuus

FairDatActissa viemme teorian käytäntöön käytännöllisissä tutkimus- ja koulutusteemoissa, jotka konkretisoivat projektityötä. Aihepiirit ovat valmistavan teollisuuden, rakennusalan, terveysalan ja liiketoiminnan alueilla. Teemme hankkeessa soveltavaa tutkimusta.

Viestimme hankkeen tuloksista seuraavilla tavoilla:

 • Työpajat ja seminaarit
 • Demot
 • Keskustelut sidosryhmien kanssa
 • Tutkimusjulkaisut
 • Blogit
 • Datasetit
 • FairDatAct-playbook
 • Uudet koulutussisällöt

Osallistumme myös aktiivisesti konferensseihin ja seminaareihin sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa hanketta lähes 500 000 eurolla.

Profilaatiohanke on käynnissä 1.1.2023–31.12.2024.