Läpinäkyvyys ja eettisyys ovat tärkeitä kaikissa dataan liittyvissä asioissa

Ihmisiä konferenssirakennuksen käytävällä.

Terveysdatan vallankumous on täällä, ja sen menestyksekäs hyödyntäminen edellyttää dataosaamista ja eettisyyttä. Näiden yhdistäminen mahdollistaa paremman hoidon potilaille ja tehokkaamman toiminnan terveydenhuollossa. Dataosaamisen tunnistaminen onkin keskeistä organisaatioille, jotka haluavat hyötyä uusista mahdollisuuksista. TAMKissa on tartuttu dataosaamisen haasteisiin, ja FairDataAct-hanke vastaa näihin osittain, kirjoittavat yliopettajat Sari Räisänen ja Eeva Liikanen TAMK-blogissa.

Mydata2023 Conference toi datasta kiinnostuneita eri aloilta yhteen oppimaan, inspiroitumaan, verkostoitumaan ja tekemään yhteistyötä. Helsingissä 31.5.–1.6.2023 järjestetyssä tapahtumassa oli osallistujia lähes 600 yli 30 maasta.

Konferenssi toi esiin sen, kuinka digitaalinen tieto muuttaa terveydenhuoltoa ja vaikuttaa myös hoitotyön koulutukseen. Yliopettajat Arja Halkoaho ja Eeva Liikanen kirjoittavat TAMK-blogissa, että digitaalisen muutoksen menestyminen vaatii teknisen infrastruktuurin lisäksi eettisten näkökohtien huomioimista, erityisesti datan hallinnassa ja yksityisyydessä.

”Tekoälyn lukutaidon kehittäminen on aloitettava mahdollisimman varhain, jotta ymmärtäisimme paremmin tekoälyn vaikutukset terveydenhuollossa ja muilla aloilla.”

 

Lue TAMK-blogissa julkaistu blogiteksti: MyData-konferenssista näkökulmia datankäyttöön

 

Teksti: Sari Räisänen ja Eeva Liikanen
Kuva: Eeva Liikanen