Tekoäly- ja dataosaajille on kysyntää: TAMK on eurooppalaisen tekoälykoulutusta pilotoivan ARISA-hankkeen liitännäiskumppani

Man generating ai image on laptop

Tekoälyyn liittyy paljon potentiaalia ja eurooppalaisten yritysten tulevaisuus on tekoälyä hyödyntävässä reilun datan taloudessa. Tie on vielä kivikkoinen, sillä osaajia tarvitaan lisää. Artificial Intelligence Skills Alliance (ARISA) -hanke kehittää tekoälytaitoja Euroopassa. Tampereen ammattikorkeakoulu osallistuu tulevaisuuden dataosaajien osaamisen kasvattamiseen ARISAn lisäksi myös FairDatAct-profilaatiohankkeen, opetuksen ja muiden aloitteiden kautta.

Tekoäly voi auttaa meitä ratkaisemaan yhteiskunnallisia haasteita, parantamaan jokapäiväistä elämäämme ja luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Euroopan markkinoilla osaamisvajetta ratkoo osaltaan ARISA-hanke, jonka tavoitteena on tuoda lisää tekoälytietoa ja -taitoa EU:n alueelle.

Pyrkimys ihmislähtöisiin ja luotettaviin tekoälyratkaisuihin

Erasmus+-ohjelman rahoittamassa hankkeessa pyritään parantamaan ihmisten ymmärrystä tekoälyyn perustuvista ratkaisuista sekä niiden suunnittelusta ja hyödyntämisestä. Nelivuotisen hankkeen tavoitteena ovat ihmislähtöiset ja luotettavat tekoälyratkaisut. ARISAssa keskitytään nykyisiin ja nouseviin ammatillisiin rooleihin neljällä ammattialalla: liiketoimintajohtajiin, teknologiajohtajiin, teknologia-alan ammattilaisiin ja poliittisiin päättäjiin.

Hanke pyrkii luomaan vankan ja kestävän perustan osaamiskuilujen ja -erojen vähentämiseksi. Ensimmäisenä askeleena on julkaistu Euroopan tekoälytaitostrategia, joka perustuu tekoälyyn liittyvissä ammateissa työskentelevien henkilöiden uusiin ammattitaitovaatimuksiin. Hanke kehittää myös opetussuunnitelmia ja koulutusohjelmia, jotka antavat riittävät tiedot ja taidot tekoälystä. Kokeilujen ja pilotointien avulla hankkeen tuloksia viedään käytäntöön.

ARISAan kuuluu johtavia tieto- ja viestintäteknologian edustajia, koulutuksen tarjoajia, tutkintoja säänteleviä elimiä sekä laajasti sidosryhmiä ja työmarkkinaosapuolia.

Suomella on hyvät mahdollisuudet tuottaa uusia osaajia datatalouteen

Suomessa voimme luoda merkittävän kilpailuedun tekoälyn hyödyntämisessä sekä datan oikeudenmukaisessa ja kestävässä käytössä. ARISAn ajankohtainen teema linkittyy Tampereen ammattikorkeakoulun FairDatAct-profilaatiohankkeeseen, jossa pureudutaan muun muassa siihen, millaisia koulutussisältöjä tulevaisuuden dataosaaja tarvitsee.

– ARISAn liitännäiskumppanina osallistumme hankkeen yhteisiin ponnisteluihin, joilla pyritään varmistamaan laadukkaiden tekoälytaitojen saatavuus ja vähentämään osaamisvajeita ja epäsuhtaa Euroopassa, kertoo FairDatAct-hankkeen projektipäällikkö Katri Salminen.

Salminen painottaa, että tämä edellyttää kuitenkin korkeatasoista tutkimustoimintaa ja uusia innovaatiota, dataan liittyvän koulutuksen monipuolistamista ja aktiivista yhteistyötä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän välillä. Siihen hankkeet ovat hyvä kehittämisväline.

FairDatAct-hankkeessa tuomme TAMKissa tehtävää tutkimusta ja koulutusta uudelle tasolle tuottamalla arvoa sekä datataitoista ja osaavaa henkilöstöä teollisuusteknologian, rakennetun ympäristön, liiketoiminnan sekä sosiaali- ja terveysalan sektoreille.

Yhteistyö ARISAssa toimivien eurooppalaisten toimijoiden kanssa vahvistaa myös Suomen osaamista

Suomalaisilla datatalouden edelläkävijäyrityksillä on osaamista tekoälyn hyödyntämisestä jo 1990-luvulta.

– Suuri kysymys on edelleen suomalaisten pk-yritysten innostus lähteä kehittämään omaa data- ja tekoälytekemistään, sanoo FairDatAct-hankkeen tutkija, dosentti Pia Hautamäki.

TAMKissa on useita tutkinto-ohjelmia, joissa opetetaan data- ja tekoälytaitoja. Esimerkiksi Dataosaamisen ja tekoälyn ylempi tutkinto-ohjelma antaa valmiudet toimia asiantuntija- ja kehittämistehtävissä, joissa tarvitaan dataa ja hyödynnetään tekoälyä tai jotka tähtäävät näiden hyödyntämiseen tulevaisuudessa.

Generatiivisen tekoälyn, ChatGPT:n, lanseeraamisen myötä monessa suomalaisessa yrityksessäkin on ruvettu hyödyntämään tekoälyä digitaalisessa markkinoinnissa ja myynnissä. Uusimmat raportit esittävät, miten tuottavuutta on pystytty lisäämään, mutta on huomioitava myös se, miten työtehtävät ovat muuttuneet digitalisoinnin yhteydessä.

Hautamäki muistuttaa, että esimerkiksi tekoälyä ja uusimpia teknologioita sisältävässä koulutuksessa on tärkeää opettaa muitakin aiheita kuin pelkästään itse teknologioita, sillä monenlaiset työt ovat muuttuneet jo nyt pysyvästi.

 

Linkki ARISAn verkkosivuille Home – Arisa (aiskills.eu)

 

Lisätiedot:
Katri Salminen
projektipäällikkö
Teollisuusteknologia
Tampereen ammattikorkeakoulu
katri.salminen@tuni.fi, 040 682 4741

 

Teksti: Hanna Ylli
Kuva: Adobe Stock (kuva on tehty tekoälyllä)