Koulutussisällöt ja mentorointimalli

Lähijohtamisen keskeisinä menetelminä voidaan nähdä mahdollisuuksien näkemisen, kyvyn pitää työyhteisön toimintaa linjassa, palauttaa mieleen ja muistutella keskeisiä asioista, tukea hoitajien osaamista, osoittaa arvostusta ja pitää yllä avointa kommunikointia sekä toimia itse esimerkkinä (Vähäkangas 2010). Näihin kaikkiin osa-alueisiin pyrimme digimentorin avulla antamaan tukea.

Koulutussisällöt

Tarkempien koulutussisältöjen valintaa varten hankkeessa on perehdytty aiempaan kirjallisuuteen ja käyty keskustelua palveluasumisen yksiköiden johtajien kanssa hankkeen ohjausryhmän tapaamisessa. Syksyllä 2019 toteutettiin kohderyhmälle kysely ja jalkauduttiin palveluasumisen yksiköihin perehtymään esimiesten ja tiiminvetäjien työhön. Alkuvuodesta 2020 järjestettiin yhteiskehittämisen työpajoja sekä esimiehille että työntekijöille.

Koulutuksen teema-alueet päivittyvät tähän:

 

Mentorointimalli

Sivistyssanakirjan mukaan mentor on intellektuelli, älykkö, ajattelija, ohjaaja, viisas, tietäjä.

Perinteinen mentorointi on henkilöltä toiselle välittyvää apua, joka saa aikaan merkittäviä muutoksia tiedoissa, työssä ja ajattelussa (Megginson & Clutterbuck, 1995) ja toteutuu kahden ihmisen välisenä oppimisprosessina, jossa mentori tukee mentoroitavan ajattelun laadun kehittymistä tekemällä ajattelua inspiroivia kysymyksiä ja hyödyntämällä omaa kokemustaan soveltuvin osin (Ristikangas, Clutterbuck & Manner, 2014).

 

Digimentori on pedagogisesti suunniteltu digitaalinen viisauden jakaja.    

  • Keskeisenä tavoitteena on mentoroitavan oman ajattelun kehittyminen.
  • Keskeisenä keinona on haastaa mentoroitavan omia ajatuksia ja tarjoata rikasteita ajattelun aktivoimiseksi.
  • Mentoroinnin yhteydessä voidaan jakaa vinkkejä ja neuvoja, jolloin mukana välitetään haaste pohtia, miksi neuvo on hyvä.
  • Mentori voi toimia ajoittain mentoroitavan omatuntona.
  • Perspektiiviä vaihtamalla digimentori voi tukea mentoroitavan ajattelun kehittymistä.
  • Mentorointisuhteen jatkuva arviointi tukee prosessin mielekkyyttä.