Kuvituskuva:työntekijä ja lääkäri

Projekti lyhyesti

Hankkeessa kehitetään perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon sekä työpaikan ja työterveyshuollon välistä yhteistyötä sekä parannetaan yhteistyön vaikuttavuutta.

TYKYTUO-hankkeen tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on kehittää työkyvyn tukea pidempien työurien ja työelämän tuottavuuden parantamiseksi. Tähän pyritään tunnistamalla varhaisessa vaiheessa eri terveydenhuollon sektoreiden hoitoon hajautuneiden työikäisten työkyvyn tuen tarve sekä kehittämällä työkyvyn tuen jatkotoimenpiteitä ja niiden vaikuttavuuden seurantaa työterveysyhteystyössä.
Kuvituskuva: vasara ja stetoskooppi