Delfoi-menetelmä

Kuvituskuva

Hankkeen yhtenä päätuotoksena tullaan koostamaan tulevaisuuden skenaario(t) työterveyshuollon roolista terveydenhuollossa. Tässä apuna käytetään Delfoi-menetelmää (eng. Delphi-method), jonka keskeinen oletus on, että ryhmän tai ryhmässä tehdyt arviot tulevaisuudesta ovat osuvampia ja luotettavampia kuin yksittäisen henkilön näkemykset tulevaisuudesta (Hyndman, et. al. 2018).

Delfoi (eng. Delphi) on muinainen antiikin ajan kaupunkivaltio Kreikassa, jossa toimi vahva oraakkelikulttuuri, jonka tavoitteena oli ennustaa tulevaa (Wikipedia, Delfoi). Nykyinen Delfoi-menetelmä ei sisällä vastaavia uskonnollisia rituaaleja, uhrauksia tai muutakaan mystiikkaa, mutta perintöä vaalitaan menetelmän nimessä, joka kirjoitetaan vielä nykyisinkin tutkimuskirjallisuudessa isolla alkukirjaimella.

Nykyaikaisen Delfoi-menetelmän historia alkaa Yhdysvalloista vuodesta 1944, jolloin kenraali Henry H. Arnold pyrki raportissaan ennustamaan, millaisia teknologioita tulevaisuuden sodankäynnissä voisi ilmetä. (Wikipedia, Delphi method, Custer et. al. 1999) Myöhemmin 1950-luvulla menetelmän kehittely jatkui Rand-projektiksi kutsutussa sotilaallisten operaatioiden yhteydessä syntyvien päätöksentekotilanteiden ja ristiriitojen ratkaisemiseen tähtäävässä hankkeessa (Hyndman et. al. 2018). Nykyisinkin teknologioiden kehittymisen ennustamisen lisäksi Delfoi-menetelmää käytetään laajalti muun muassa terveydenhuollon (Santaguida et al. 2018), johtamisen (Pihlainen et. al. 2016) sekä koulutuksen tutkimuksessa (Linturi, et. al. 2011). Vasta vuonna 2000-luvulla, julkaistiin ensimmäisiä vertaisarvioituja tutkimusprotokolla-artikkeleita Delfoi-menetelmästä, mitä ennen Delfoi-menetelmälle leimallista oli melko löyhästi määritelty menetelmätausta (Okoli et. al. 2004), (Yousuf et. al. 2007), (Hasson et. al. 2011). Nykyisin yhtenä Delfoi-menetelmällä tehtävän tutkimuksen tavoitteista voidaankin pitää menetelmän vakiinnuttaminen osaksi laadullista tutkimusperinnettä (Rowe et. al. 2011).

Delfoi TYKYTUO-hankkeessa

Jokaisella hankkeella on oma toteutustapansa ja elinkaarensa, jonka puitteissa suunnitellut asiat tulee hoitaa. Tästä syystä Delfoi-menetelmää rukattiin yhdessä Metodix-asiantuntijoiden kanssa TYKYTUO-hankkeeseen sopivaksi. Metodixin asiantuntijoilla on Delfoi-menetelmän soveltamisesta pitkä ja monialainen kokemus (Metodix verkkosivut). Delfoi-menetelmä jakautuu melko pitkälle aikavälille (10.3.2022-28.10.2022) ja tässä hankkeessa Delfoi-kierroksia oli yhteensä kolme.

Hankkeeseen muodostettu asiantuntijapaneeli osallistui myös Delfoi-menetelmään. Käytännössä toimittiin niin, että tutkijat muodostivat väittämiä Delfoin verkkoalustalle (eDelphi verkkosivut) jonne asiantuntijapaneeliin kuuluvat henkilöt kävivät anonyymisti antamassa vastauksensa ja perustelemassa kantansa. Tutkijat analysoivat vastaukset ja esittivät ne asiantuntijatapaamisten yhteydessä, jossa käytiin vielä tarkentavaa keskustelua vastaajien näkökulmista. Tämän jälkeen muodostettiin Delfoi-kierroksen ja siitä käydyn keskustelun perusteella uudet väittämät, joihin asiantuntijapaneelin henkilöt ottivat jälleen kantaa. Väittämien määrää pyrittiin vähentämään asteittain jokaisella kolmesta kierroksesta sitä mukaan kuin jäljelle jäävät kehityskulut iteroituivat. Tavoitteena oli väittämien avulla tunnistaa mahdollisia tulevaisuuden kehityskulkuja ja kirkastaa ajatusta työterveyshuollosta osana terveydenhuoltojärjestelmää vuonna 2030.

Alla on esitetty kuvan muodossa, miten Delfoi-menetelmää tässä hankkeessa käytetään.

Delfoin eteneminen

 

Delfoin tuloksista tullaan julkaisemaan tieteellinen artikkeli ja niitä tullaan esittelemään myös hankkeemme verkkosivuilla, analyysien valmistuessa.

 

Mikäli kiinnostuit menetelmästä tai sinulla heräsi kysymyksiä, ole rohkeasti yhteydessä hankkeen asiantuntijoihin!

 

Anna Siukola, projektipäällikkö, anna.siukola@tuni.fi

Lauri Vähätalo, projektitutkija, lauri.vahatalo@tuni.fi

Hanna Nurmi, projektitutkija, Hanna.r.nurmi@tuni.fi

 

Lähteet

Adler, M. & Ziglio, E. (1996) Gazing into the Oracle – The Delphi Method and its Application to Social Policy and Public Health, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia, Philadelphia, USA.

 

Custer, R.L., Scarcella, J.A. & Steward, B.R. (1999), The Modified Delphi Technique – A Rotational Modification, Journal of Vocational and Technical Education, 15;2. Saatavilla: https://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JVTE/v15n2/custer.html Luettu: 30.8.2022.

 

Hasson, F. (2011) Enhancing Rigour in the Delphi Technique Research Enhancing Rigour in the Delphi Technique Research. Technological Forecasting and Social Change, 78;9. Saatavilla: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040162511000801 Luettu: 30.8.2022

 

Hyndman, R.J. & Athanasopoulos, G. (2021) Forecasting: principles and practice, 3rd edition, OTexts: Melbourne, Australia. Saatavilla: https://otexts.com/fpp3/ Luettu: 30.8.2022

 

Linturi, H., Rubin A. & Airaksinen, T. (2011).  Toinen Koulu, Toinen Maailma – Oppimisen Tulevaisuus 2030. TUTU-Julkaisuja 1/2011 Saatavilla: https://www.utupub.fi/handle/10024/147075 Luettu: 30.8.2022.

 

Okoli, C. & Pawlowski, S.,D. (2004). The Delphi Method as a Research Tool: An Example, Design Considerations and Applications. Information & Management 42:1. Saatavilla: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378720603001794 Luettu: 30.8.2022

 

Pihlainen, V., Kivinen T., & Lammintakanen, J. (2016). Argumentoiva Delfoi-Menetelmä Tulevaisuuden Johtamisosaamisen Tutkimusmenetelmänä. Hallinnontutkimus 35:3. Saatavilla: https://journal.fi/hallinnontutkimus/article/view/98507 Luettu: 30.8.2022

 

Rowe, G., & Wright, G. (2011). Technological Forecasting & Social Change The Delphi Technique : Past , Present , and Future Prospects — Introduction to the Special Issue. Technological Forecasting & Social Change 78:9. Saatavilla: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040162511002010?via%3Dihub Luettu: 30.8.2022

 

Santaguida, P., Dolovich, L., Oliver, D., Lamarche, L., Gilsing, A., Griffith, L., E., Richardson, J., Mangin, D., Kastner, M., & Raina, P. (2018). Protocol for a Delphi Consensus Exercise to Identify a Core Set of Criteria for Selecting Health Related Outcome Measures ( HROM ) to Be Used in Primary Health Care. BMC Family Practice 19:152. Saatavilla: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6123958/ Luettu: 30.8.2022

 

Wikipedia (Delfoi), https://fi.wikipedia.org/wiki/Delfoi

 

Wikipedia (Delphi method), https://en.wikipedia.org/wiki/Delphi_method

 

Yousuf, M., I. (2007). Using Experts ` Opinions Through Delphi Technique Using Experts ’ Opinions Through Delphi Technique. Practical Assessment Reasearch and Evaluation. 12:4. Saatavilla: https://scholarworks.umass.edu/pare/vol12/iss1/4/ Luettu: 30.8.2022

Hankkeen asiantuntijat