Hankkeen esittely

Kuvituskuva: ketjun lenkki

Tausta

Työurien pidentäminen edellyttää työkyvyttömyyden riskien tunnistamista ja työkyvyttömyyden ehkäisyä kaikkien terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Yhteistyö niin terveydenhuollon toimijoiden kuin työpaikkojen välilläkin kaipaa yhteisiä välineitä, joita tässä hankkeessa pyritään rakentamaan.

 

Hankkeen osiot ja toteuttajat

Hanke toteutetaan kolmen toimijan (Tampereen yliopisto, Työterveyslaitos (linkki avautuu uuteen välilehteen) ja Pihlajalinna) yhteistyönä kolmessa eri osiossa seuraavasti:

 

Osio 1: Kehitetään perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon yhteistyötä (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Osiossa on kolme vaihetta:

 1. Työhön liittyvyyden ja työkyvyttömyyden uhan tunnistamisen edistäminen perusterveydenhuollossa
 2. Työhön liittyvyyden ja työkyvyttömyyden uhan havainnointi erikoissairaanhoidossa ja potilaan ohjaaminen työterveyshuoltoon
 3. Saumattomat jatkotoimenpiteet työterveyshuollon käyttäjille työkyvyn tukitoimien tarpeen tunnistamisen jälkeen

 

Osio 2: Parannetaan vaikuttavaa ja tuottavaa työterveysyhteistyötä (linkki avautuu uuteen välilehteen)

1. Tuotetaan tietoa vaikuttavasta työterveysyhteistyöstä ja työkykyjohtamisesta

2. Rakennetaan työterveysyhteistyön toimintamalli

 • työkykyjohtamisen malli työpaikoille
 • asiakaslähtöisiä työkaluja työterveyshuolloille
 • vaikuttavia toimintamalleja työterveysyhteistyöhön
 • Näin kehität työterveysyhteistyötäsi – yhteiskehittämisen opas
 • työkyvyn tuen tiedonhankintamalli
 • indikaattorit vaikuttavuuden kehittämiseen ja arviointiin

 

Osio 3: Luodaan osat 1 ja 2 yhdistävä  tulevaisuuden skenaariot työterveyshuollon tulevaisuudesta vuonna 2030. Osatoteutuksista kertyvät tiedot ja taidot yhdistetään toimintamalliksi asiantuntijapaneelin avulla. (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Tarkempaa tietoa toteuttajista ja hankkeen eri osioista voit lukea niille erikseen varatuista sivuistoista.

Hankkeen kuva
Työterveyshuollon tulevaisuuden hahmottaminen tulee olemaan yksi hankkeen keskeisistä tuloksista.

Osio 4: Toteutetaan kyselytutkimus, jos tiedustellaan perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon henkilökunnan kokemuksia sektorien välisestä yhteistyöstä sekä KANTA-palvelusta (linkki avautuu uuteen välilehteen)

 1. Kyselyä pilotoidaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella, jossa se lähetetään paikallisiin perusterveydenhuollon- ja työterveyshuollon yksiköihin (2022).
 2. Kysely laajennetaan koskemaan kaikkia vuoden 2023 alussa aloittavia hyvinvointialueita (2023)

Tavoite ja tehtävät

 1. Kehittää perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon sekä työpaikan ja työterveyshuollon välistä yhteistyötä.
 2. Parantaa edellä kuvatun yhteisen toiminnan vaikuttavuutta.

 

Rahoittajat

Hanke toimii ajalla 1.3.2020 – 31.10.2023 ja sen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja koordinoijana toimii STM. Hanke kuuluu toimintalinjaan 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus ja sen erityistavoitteeseen 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen. Lisätietoa rahoituksesta ja aikataulusta voit lukea Rahoitus ja aikataulut -sivulta.

 

Aikaisemmat hankkeet

TYKYTUO-hanketta edelsi työterveyshuollon vaikuttavuutta arvioinut ja kehittänyt Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit -yhteishanke (TTAVAIN). Hankkeella tuettiin yhteiskunnassa laajemmin asetettua tavoitetta pidentää työuria erilaisin toimenpitein usealla eri tasolla. Voit tutustua edeltävään hankkeeseen yksityiskohtaisemmin sen hankesivuilla.

Lisätietoa

Anna Siukola

 • projektipäällikkö
 • Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta
 • Tampereen yliopisto
 • +358503182474
 • anna.siukola@tuni.fi