Asiantuntijapaneeli

Kuvituskuva: kokoushuone ja muistio

 

Asiantuntijapaneeli

Koko hankkeen ajan hankkeen sisältöä kommentoi ja reflektoi asiantuntijapaneeli, jonka avulla koostetaan hankkeen lopuksi geneerinen toimintamalli työkykyriskien hallintaan. Asiantuntijapaneelia hyödynnetään eri vaiheiden ja toimijoiden havaintojen ja kehitystyön tulosten yhteenvetämiseksi. Ohjausryhmän jäsenet ovat keskeisessä asemassa myös asiantuntijapaneelissa. Heidän lisäksi asiantuntijapaneeliin kutsutaan asiantuntijoita kulloinkin käsiteltävänä olevan aiheen mukaisesti. Esimerkiksi, jos asiantuntijapaneelilta toivotaan apua hankkeen viestinnän suunnittelussa, asiantuntijapaneeliin voidaan kutsua hankeviestinnän asiantuntija kommentoimaan ja kehittämään alkuperäistä viestintäsuunnitelmaa.

Geneerisen mallin jalkauttamisessa hyödynnetään Työterveyslaitoksen muodostamaa TYÖKE-verkostoa.

Yhtenä hankkeen tavoitteena on ennakoida tulevaisuuden työntekijöiden työkykyä uhkaavia tekijöitä. Ennakoinnin tukena käytetään asiantuntijapaneelin työskentelyssä Delfoi-menetelmää.