Asiantuntijapaneeli

Kuvituskuva: kokoushuone ja muistio

 

Asiantuntijapaneeli

Koko hankkeen ajan hankkeen sisältöä kommentoi ja reflektoi asiantuntijapaneeli. Asiantuntijapaneelia hyödynnetään hankkeessa tehtyjen havaintojen ja kehitystyön tulosten yhteenvetämiseksi sekä tulevaisuuskenaarioiden luomiseksi. Ohjausryhmän jäsenet ovat keskeisessä asemassa myös asiantuntijapaneelissa. Heidän lisäksi asiantuntijapaneeliin kutsutaan muun muassa terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja työmarkkinoiden asiantuntijoita.

Geneerisen mallin jalkauttamisessa hyödynnetään Työterveyslaitoksen muodostamaa TYÖKE-verkostoa.

Yhtenä hankkeen tavoitteena on ennakoida tulevaisuuden työntekijöiden työkykyä uhkaavia tekijöitä. Ennakoinnin tukena käytetään asiantuntijapaneelin työskentelyssä Delfoi-menetelmää.