Toinen vaihe (erikoissairaanhoito)

Kuvituskuva: lääkäri työasussa

Näin teemme!

Hankkeen toisessa osassa kehitetään erikoissairaanhoidon, tarkemmin TAYS:n fysiatrian poliklinikan potilasohjauskäytäntöjä. Tavoitteena on edistää potilaiden ohjautumista työterveyshuoltoon, jossa on yksityiskohtaisempi tietämys potilaan työstä sekä työnkuvan muokkaamisen mahdollisuuksista. Näin ollen, myös sairausloman pituuden arviointi on hyödyllistä toteuttaa työterveyshuollossa. Tämä vapauttaa erikoissairaanhoidon henkilökunnalle resurssia potilastyöhön, kun sairauden, vamman tai oireen työhön liittyvyys ja potilaiden työkyvyn arviointi toteutetaan työterveyshuollossa.

TAYS Fysiatria ja työterveyshuollot

Koko fysiatrian poliklinikan henkilökunta koulutetaan sairauden, vamman tai oireen työhön liittyvyydestä sekä uudesta ohjaamiskäytännöstä. Lisäksi kokeilussa mukana olevista Pihlajalinnan, Pirten sekä Finlan työterveyshuollosta ohjeistetaan hoitaja, jonka tehtävänä on vastaanottaa fysiatrian poliklinikalta ohjautuvia potilaita ja jakaa heitä edelleen tiimeille ennalta sovittujen käytäntöjen mukaisesti.

Koulutuksen ja informoinnin lisäksi otetaan osiossa käyttöön konkreettinen hoitopalautejärjestelmä erikoissairaanhoidon ja työterveyshuoltojen välille. Aikaisemmin hoitopalautejärjestelmä on toiminut ainoastaan työterveyshuollon suunnasta fysiatrian poliklinikalle ja nyt se muutetaan toimimaan molempiin suuntiin. Hoitopalautejärjestelmä on digitaalinen kanava, joka mahdollistaa erikoissairaanhoidon potilastietojen sekä hoitosuunnitelmien näkymisen työterveyshuollon toimijan omassa järjestelmässä. Tietojen näkyminen edellyttää toki edelleen potilaan suostumuksen tietojen näkymiseen terveydenhuollon toimijoilla.

Näistä olemme kiinnostuneita

Tampereen yliopisto toteuttaa käytännön toimenpiteiden lisäksi seurantaa seuraavien tekijöiden osalta:

  • Arvioidaan fysiatrian poliklinikan henkilökunnan kokemusta muutoksista
  • Selvitetään miten ohjautuminen erikoissairaanhoidosta vaikuttaa potilaan työkykyyn ja myöhemmin työhön paluuseen

Alla olevassa kuvassa on kuvattu toisen vaiheen toteuttamista.

Kaaviokuva toisen vaiheen toteutuksesta. Samat asiat kerrottu tekstissä.