Ensimmäinen vaihe (perusterveydenhuolto)

Kuvituskuva: kädet

 

Ohjautuminen perusterveydenhuollosta

Ensimmäisen osion tavoitteena on työkyvyn tuen tarpeen varhainen tunnistaminen ja potilaan ohjaaminen sopivaan työkykyä tukevan palveluun (esim. erilaiset kuntoutukset). Interventiopaikkakuntina toimivat Mänttä-Vilppula ja Parkano, joissa havaittua muutosta työkyvyn tuen palveluihin ohjautumisessa verrataan kontrollipaikkakunnilla (Alavus ja Jämsä) tapahtuvaan ohjautumiseen.

Ohjaamista kehitetään kouluttamalla perusterveydenhuollon henkilökuntaa tunnistamaan aikaisempaa paremmin työhön liittyvää tai työn pahentamia sairauksia ja vammoja sekä tunnistamaan työkyvyn tuen tarvetta. Perusterveydenhuollossa asioivia työssä käyviä potilaita ohjataan ensisijaisesti omaan työterveyshuoltoon, jossa käynnistetään tarvittavat hoito- ja kuntoutustoimenpiteet. Työttömien henkilöiden ohjaus tapahtuu hankkeessa pilotoitavaan Lähi-TOIKE -palveluun. Lisäksi interventiopaikkakunnilla (Mänttä-Vilppula ja Parkano) tehdään muutoksia potilastietojärjestelmään, kyseisen järjestelmän ylläpitäjän toimesta (Mediconsult Oy), jotta ohjaaminen olisi vaivatonta ja vältyttäisiin järjestelmien yhteensopivuusongelmilta.

Ensimmäisessä vaiheessa pilotoidaan työttömille suunnattua Lähi-TOIKE -palvelua, jonne työtön voidaan hänen niin halutessaan ohjata. Lähi-TOIKE -palvelussa henkilö suunnittelee yhdessä Pihlajalinnan työkykykoordinaattorin kanssa kuntoutumissuunnitelman työkyvyn parantamiseksi. Suunnitelmien toteutumista ja henkilön työkyvyn kehitystä seurataan läpi Lähi-TOIKE -palvelun.

Tampereen yliopisto toteuttaa ensimmäisestä vaiheessa koulutusten ja Lähi-TOIKE -palvelun pilotoinnin lisäksi seurantaa seuraavista toimenpiteistä:

  • Tampereen yliopisto tarkastelee potilaille muodostuvaa työkyvyn tuen palvelupolkua työterveyshuollossa (Mänttä-Vilppula ja Parkano)
  • Arvioidaan lähi-TOIKE -palvelua ja dokumentoidaan hyvät käytännöt tulevaisuuden käyttöönottamista varten.

Alla olevassa kuvassa on kuvattu ensimmäisen vaiheen toteutumista.

Ensimmäisen osion toteuttaminen
Ensimmäisen osion toteuttaminen