Terveydenhoitaja-lehti: Hoitajan työssä tunteet näkyvät ja tuntuvat

Hoitajan pukuun pukeutunut nainen pitää kädessää muovista, punaista sydäntä.

Suomalaisia tutkimuksia hoitajien hoitotyössä kokemista tunteista on tehty vasta vähän. Viime vuonna valmistuneessa YAMK-opinnäytetyössä tutkittiin muistisairaiden pitkäaikaisosastolla työskentelevien hoitajien työssään kokemia tunteita sekä niiden ilmenemistä eettisesti kuormittavissa tilanteissa.

Terveydenhoitaja-lehden uutisessa haastatellaan Elina Uosukaista ja Outi Ilosaloa, jotka tekivät terveydenhoitaja YAMK-tutkinnon TAMKissa. Ääneen pääsevät myös hankkeemme projektipäällikkö Mirva Kolonen ja projektikoordinaattori Kirsi Toljamo.

”Myönteiset tunteet syntyvät koetuista tilanteista potilaiden tai työkavereiden kanssa. Myönteisiä tunteita koetaan päivittäin töiden sujuessa, hoitotilanteiden onnistuessa tai asukkaiden ollessa tyytyväisiä. Kielteisiä tunteita ovat esimerkiksi ärsyyntyminen, riittämättömyys, turhautuminen ja suru. Turhautumisen tunteet ilmenevät hoitotilanteissa, joissa hoitajan ohjausyrityksistä huolimatta potilaalla esiintyi ymmärtämättömyyttä siitä, mitä hänen piti tehdä. Ärsyyntymisen tunne nousi tilanteissa, kun hoitotyötä ei voitu toteuttaa laadukkaasti, ja suru puolestaan saattohoitotilanteissa.

Tunteet saavat näkyä työpaikalla. Tunteiden näyttämisessä tulee kuitenkin huomioida kollegat”, kirjoittaa Terveydenhoitaja-lehti 1/2022, ss. 38−39. Tästä voit lukea verkkossivuillemme tallennetun artikkelin pdf:n (ei ole saavutettava): Terveydenhoitaja_1_2022_s38-39

”En ole robotti. Pitkäaikaisosastolla työskentelevien hoitajien tunnekokemuksia” -opinnäytetyö (Tampereen ammattikorkeakoulu, Terveyden edistämisen YAMK -ohjelma) tehtiin osana Tampereen ammattikorkeakouluyhteisön koordinoimaa Kestävä aivoterveys -hanketta, jonka tavoitteena on laaja-alainen aivoterveyden ja työhyvinvoinnin edistäminen eri ammattialoilla sekä työvälineiden ja toimintatapojen kehittäminen työhyvinvoinnin ja organisaatioiden tuloksellisuuden edistämiseksi.

Opinnäytetyö on luettavissa Theseus-palvelussa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021052410585

 

Tekstilainaukset: Terveydenhoitaja-lehti
Kuva: Shutterstock