Opinnäytetyöt

Pitkätukkainen hymyilevä nuori nainen kannettavan tietokoneen ääressä.

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijat tekevät opinnäytetöitä hankkeeseemme. Aiheet ovat mielenkiintoisia − käythän tutustumassa!

TAMKin opinnäytetyöt julkaistaan Theseuksessa. Theseus on Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n tarjoama palvelu, joka tarjoaa käyttöösi Suomen ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä sekä julkaisuja verkossa. Tampereen yliopiston opinnäytetyöt julkaistaan Trepo-palvelussa

2022

Aleksi Siro (2022), Tampereen yliopisto
Remote computer-based testing of executive functions in assesment of brain wellbeing

Kosunen, Titta; Salo, Sirkka (2022)
Hoitotyön esihenkilöiden merkitys hoitotyöntekijöiden eettisen päätöksenteon tukijana

Laiho, Anne; Olaste, Sini (2022)
Ehkäise työuupumus johtamalla itseäsi : systemaattinen kirjallisuuskatsaus hoitajien itsensä johtamisesta ja sen tukemisesta johtamisella

Anijärvi, Johanna (2022)
Itsensä johtaminen, työn imu ja stressi IT-alalla

Hakanpää, Minna (2022)
Hoitajan kuormittumisen ja palautumisen tasapaino

Annamari Luoma (2022)
Itsensä johtaminen ja motivaatiotekijät hoitotyössä

Auli Laine ja Minna Sillanpää (2022)
Työkaluja opettajan eettisen kuormituksen vähentämiseen 

Luhtasela, Linda ja Nevasaari, Viivi (2022)
ICT-alalla työskentelevien psyykkinen palautuminen työkuormituksesta

Nieminen, Heli ja Pulakka, Elisa  (2022)
Unen vaikutus stressiin ja aivoterveyteen

2021

Ahonen, Sirpa ja Nurminen, Susanna (2021)
Kognitiivisen ergonomian edistäminen kirurgisella osastolla

Vähäkangas, Annika (2021)
Kätilöiden työn psykososiaalinen kuormitus- ja selviytymiskeinot Tays Seri-tukikeskuksessa

Holopainen, Kirsi ja Miettinen, Emma (2021)
Kävelyintervention vaikutukset stressiin ja palautumiseen terveysalan työntekijöillä

Ilosalo, Outi ja Uosukainen, Elisa (2021)
En ole robotti. Pitkäaikaisosastolla työskentelevien hoitajien tunnekokemuksia

Purola, Marianne (2021)
Uni ja palautuminen opettajilla: arjen valinnoilla merkitystä

Suutari, Marianne (2021)
Novice teachers’ mental well-being at work: the role of self-leadership skills and work community support

Koskiaho, Salla ja Åkerberg, Susanne (2021)
Hengitysharjoitukset stressinhallintakeinona opettajan työssä

Sihvonen, Niina (2021)
Esimiesten työstä palautuminen

Koivisto, Anna-Maria ja Uusitalo, Mari (2021)
Kognitiivinen kuormitus hoitotyössä

Sarkkinen, Aleksi (2021)
Peruskoulun opettajien kokemuksia COVID-19-pandemian vaikutuksia työhön, fyysiseen aktiivisuuteen ja hyvinvointiin