Podcast

Mies ja nainen podcast-studiossa.

Tarjoamme sinulle monipuolisia näkemyksiä aivoterveysteemoista. Podcast-sarjamme löytyy Open Spotifysta KohinaKampuksen soittolistalta. Mukavia kuunteluhetkiä!

Kognitiivinen kuormitus hallintaan

Mikä kuormittaa aivoja nykytyöelämässä? Miksi on tärkeää kiinnittää huomiota työn kognitiiviseen kuormitukseen?

Projektikoordinaattori Kirsi Toljamo ja tutkija Laura Bordi keskustelevat kognitiivisesta kuormituksesta, sen seurauksista ja keinoista kognitiivisen kuormituksen vähentämiseen Kestävä aivoterveys -hankkeen tulosten valossa.

Tekstivastine (pdf): Kognitiivinen kuormitus hallintaan_litterointi

Motivaatio ja itsensä johtaminen

Miten omien yksilöllisten motivaatiotekijöiden tunnistamisen avulla voi parantaa itsensä johtamista, aivojen hyvinvointia ja tavoitteiden saavuttamista? Kestävä aivoterveys -hankkeessa on hyödynnetty Reiss Motivation Profile© eli RMP-profiilia itsensä johtamisen työkaluna.

Tässä podcastissa Mirva Kolonen, Kirsi Toljamo ja Päivi Mayor keskustelevat siitä, mitä he itse ovat hyötyneet omien motivaatiotekijöidensä syvemmästä ymmärtämisestä itsensä johtamisessa aivojen hyvinvoinnin ja jaksamisen näkökulmasta. He puhuvat myös siitä, mitä hankkeessa on laajemmin opittu tästä aiheesta. Podcastissa pohditaan lisäksi motivaatiotekijöitä ja itsensä johtamisen strategioita käytännön esimerkkien avulla.

Tekstivastine (pdf): Motivaatio ja itsensä johtaminen_litterointi

Miten aivot voivat korona-ajan työssä?

Koronapandemian rantautuminen Suomeen keväällä 2020 muutti työarkea merkittävästi monilla aloilla. Pandemia-ajan työskentelyyn liittyi monia aivojen hyvinvointia uhkaavia tekijöitä. Millaisena korona-aika näyttäytyy opettajien aivohyvinvoinnin näkökulmasta?

Aiheesta keskustelevat Kestävä aivoterveys -hankkeen tutkijat Laura Bordi ja Sanna Nuutinen Tampereen yliopistosta sekä luokanopettaja Anu Mylläri Tampereen Etelä-Hervannan koulusta.

Tekstivastine (pdf): Miten aivot voivat korona-ajan työssä_litterointi