Toteuttajat

Tyylitelty kuva violetinsävyisestä koronaviruksesta abstraktilla taustalla.

Kestävä aivoterveys -hankkeen koronalisäosuuden toteuttajat ovat Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopiston työhyvinvoinnin tutkimusryhmä, Tays käyttäytymisneurologian tutkimusyksikkö ja Pirte.

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Hankkeen koordinaattori, Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) on yksi Suomen suurimpia ja vetovoimaisimpia ammattikorkeakouluja. TAMKilla  vahvaa osaamista ja kokemusta hankkeiden hallinnosta ja onnistuneesta toteuttamisesta.

Tampereen yliopiston työhyvinvoinnin tutkimusryhmä

Tampereen yliopiston työhyvinvoinnin tutkimusryhmällä on kattavaa kokemusta työhyvinvoinnin tutkimisesta ja kehittämisestä muuttuvassa työssä. Ryhmä on tehnyt viime vuosina runsaasti mm. työn muutoksen ja digitalisoituvan työn työhyvinvointivaikutuksiin liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä.

Keskiössä ovat olleet esimerkiksi vaatimukset ja voimavarat digitalisoituvassa työssä, informaatioergonomian kehittäminen, johtaminen sekä osaamisen rooli työn muutoksissa.

Hankkeen aihepiirin kannalta keskeisiä työhyvinvoinnin tutkimusryhmän aiempia hankkeita ovat erityisesti opetusteknologian käytön työhyvinvointivaikutuksiin keskittynyt ”Opettajat digitalisoituvan työn kehittäjiksi – teknostressiä vai didaktista kukoistusta? (OPENA)” (TSR 2016–2017) , digitalisaation työhyvinvointivaikutuksia vanhustyössä käsittelevä selvitys ”Hyvinvointi digitalisoituvassa vanhustyössä” (JHL 2018–2019), informaatioergonomian käytäntöjä käsittelevä ”Tuottavuutta, laadukasta asiakaskokemusta ja työhyvinvointia informaatioergonomialla” (Tekes 2015–2017) sekä työn robotisaatiomuutokseen paneutuva ”Yhteisöllinen oppiminen taloushallinnon robotisaatiomuutoksessa” (TSR 2018–2021).

Tays käyttäytymisneurologian tutkimusyksikkö

Käyttäytymisneurologian tutkimusyksikkö on jo lähes 10 vuoden ajan tutkinut ajattelun, tunteiden ja käyttäytymisen taustalla olevia aivorakenteita ja mekanismeja. Tämä luo vahvan tieteellisen ja asiantuntemuspohjan kehityshankkeelle, jossa pyritään aivokuormituksen aiheuttamien informaation käsittelyn ja tunne-elämän haasteiden havaitsemiseen, ymmärtämiseen ja ennaltaehkäisyyn kognitiivisen ja affektiivisen ergonomian sekä itsensä johtamisen keinoin.

Käyttäytymisneurologian tutkimusyksikössä on kehitetty useiden vuosien ajan aivojen sähköiseen toimintaan ja tiedonkäsittely- sekä tunnetoimintoihin pohjaavia sekä terveillä henkilöillä että aivosairailla tutkittuja aivoterveyden mittausmenetelmiä (Erkkilä 2018), joita menetelmiä (Hartikainen ym. 2010, Hartikainen 2018) tämä kehityshanke hyödyntää.

Pirte

Pirte on 100 % pirkanmaalainen lääkärikeskus, työterveys- ja hyvinvointipalveluja tuottava yritys. Omistajien, Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, lisäksi asiakkaita ovat useat paikalliset yritykset.

Pirtellä on vuosikymmenten kokemus mm. perusopetuksen ja terveydenhuollon työterveyspalveluiden tuottamisesta ja kehittämisestä. Pirtessä on kehitetty mm. varhaiskuntoutuksen sekä kriisityön malleja kuten second victim -malli.Viime vuosina palvelutarjonnassa ovat painottuneet kognitiivisen ergonomian luennot, kartoitukset, aivotyöpajat sekä uupumusriskissä olevien työntekijöiden itsehuoltoryhmät.

Yhteensä 18 työterveyspsykologia ja psykoterapeuttia kehittävät ja etsivät jatkuvasti parempia tapoja tuottaa työkykyä ja työhyvinvointia edistäviä palveluja työelämän jatkuvassa muutoksessa.