Hankkeen tavoite

Työsuojelurahaston rahoittamassa hankkeessa tutkitaan taloushallinnon organisaatioiden yhteisöllisiä osaamiskäytäntöjä keskittyen erityisesti siihen, miten työpaikalla voidaan tukea osaamisen kehittymistä ja työntekijöiden toimijuutta muutoksessa.

Keskiössä yhteisölliset osaamiskäytännöt

Taloushallinnon robotisaatio muuttaa työtä sekä edellyttää työyhteisöiltä jatkuvaa oppimista ja organisaatioilta osaamisen kehittymisen tukemista. Hanke tuottaa uutta tietoa yhteisöllisen oppimisen käytännöistä ja merkityksestä teknologiamuutoksessa: millaiset osaamis- ja tietokäytännöt ovat keskeisiä ja miten ne tukevat henkilöstön toimijuutta ja asiantuntijuutta. Tulokset tuovat näkyväksi usein piiloon jääviä osaamis- ja tietokäytäntöjä, jotka ovat keskiössä muutoksessa ja uuden osaamisen kehittymisessä. Hanke tuottaa tietoa paitsi siitä, miten robotisaatiomuutostilanteessa yhteisöllisesti opitaan, myös siitä, miten yhteisöllisiä osaamis- ja tietokäytäntöjä voidaan työpaikoilla tukea. Hankkeessa tarkastellaan myös sitä, millaiset ovat työntekijöiden toimintamahdollisuudet teknologiamuutoksessa ja miten toimijuutta tuotetaan työyhteisön käytännöissä.