Esittely

Miten digitalisaatio ja ohjelmistorobotiikka muuttaa taloushallinnon työtehtäviä? Miten työyhteisössä opitaan yhdessä toimimaan uudella tavalla? Miten työpaikalla voidaan tukea työyhteisön yhteistä osaamisen kehittymistä? Näihin ajankohtaisiin kysymyksiin haetaan vastausta Työsuojelurahaston rahoittamassa hankkeessa "Yhteisöllinen oppiminen taloushallinnon robotisaatiomuutoksessa" (2018-2020).

Tausta

Digitalisaatio on herättänyt viime vuosina keskustelua; sen on arvioitu niin uhkaavan kuin luovan uusia työpaikkoja. Melko samaa mieltä ollaan siitä, että digitalisaatio muuttaa työn sisältöä ja työnkuvia, ja että osaaminen vanhenee entistä nopeammin. Esimerkiksi robotisaatio tarjoaa organisaatioille uusia mahdollisuuksia automatisoida työtehtäviä. Silti osaamistarpeista keskustellaan usein ensisijaisesti muodollisissa koulutuksissa hankittavina taitoina. Työpaikoille tarvitaan kuitenkin käytäntöjä, joilla tuetaan työssä tapahtuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä työyhteisöissä.

Tässä hankkeessa keskitytään taloushallinnon robotisaatiomuutokseen, sen ollessa yksi nopeimmin digitalisoituvista toimialoista. Hanke tuottaa tietoa siitä, miten robotisaatiomuutoksessa uudet työvälineet omaksutaan osaksi työtä ja työyhteisön toimintatapoja. Aineistoa kerätään yksilö- ja ryhmähaastatteluilla sekä organisaatiokohtaisilla työpajoilla. Haastattelut keskittyvät kokemuksiin työn ja osaamisen muutoksesta.  Työpajojen tavoitteena on robotisaatiomuutokseen liittyvien yhteisöllisten osaamiskäytäntöjen tunnistaminen ja kehittäminen sekä henkilöstön toimijuuden tukeminen.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tutkia taloushallinnon organisaatioiden robotisaatiomuutokseen liittyviä yhteisöllisiä osaamiskäytäntöjä keskittyen erityisesti siihen, miten robotiikkaa omaksutaan osaksi työtä ja mitkä tekijät edistävät työntekijöiden toimijuutta muutoksessa.

  • Millaisia yhteisöllisiä osaamis- ja tietokäytäntöjä liittyy ohjelmistorobotiikan käyttöönottamiseen?
  • Millaiset toimintamahdollisuudet henkilöstöllä on robotisaatiomuutoksessa? Miten henkilöstön toimijuutta muutostilanteessa voidaan tukea?
  • Miten yhteisöllisiä osaamis- ja tietokäytäntöjä voidaan edistää niin, että ne tukevat osaamisen kasvua robotisaatiomuutoksessa?

Osallistujat

Hankkeessa on mukana kolme taloushallinnon palvelukeskusta: Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitos Talpa, Monetra Oulu Oy sekä Itä-Suomen alueella toimiva Meidän IT ja talous Oy. Tutkimukseen osallistuu sekä työntekijöitä että esimiehiä.