Hankkeen tuloksia esiteltiin WORK-konferenssissa 19.8.2021

Robotiikan omaksuminen osaksi työyhteisön toimintatapoja on monitahoinen prosessi

Ohjelmistorobotiikan käyttöönotto muuttaa työtä ja työtehtäviä. Muutos ei ole ainoastaan teknologinen, vaan vaikuttaa laajasti koko organisaation toimintaan, kuten työn organisointiin, yhteistyöhön, vuorovaikutukseen ja työn sidoksellisuuteen. Tämän vuoksi onkin tarpeellista kiinnittää laajempaa huomiota siihen, miten ohjelmistorobotiikka kiinnittyy työyhteisöjen arkisen työn käytäntöihin.

WORK-konferenssin esityksessä keskityimme erityisesti tähän teemaan. Voit tutustua aiheeseen tarkemmin esityksen diojen ja tiivistelmän kautta:

Coming to terms with robots: the integration of software robotics into work (presentation)

Coming to terms with robots: the integration of software robotics into work (abstract)