Kestävä aivoterveys -hanke Työterveyslääkäri-lehdessä: Aivojen hyvinvointi ja toiminnanohjaus työelämässä

kestävä aivoterveys_kuvituskuva

Moderni työelämä kuormittaa aivojen tiedonkäsittelytoimintoja ja haastaa erityisesti toiminnanohjaustoimintoja. Tarvitsemme uudenlaista ymmärrystä siitä, miten käytämme aivoja työssä kestävästi ja tehokkaasti. Kestävä aivoterveys -hankkeessa pyritään tunnistamaan työssä aivojen kuormitukseen vaikuttavia tekijöitä sekä kehittämään toimintatapoja ja työvälineitä näiden kuormitustekijöiden käsittelemiseksi.

Aiheesta kirjoittavat LT, dosentti Kaisa Hartikainen, LL, lääkäri ja tutkija Mia Pihlaja ja TtM, lehtori ja Kestävä aivoterveys -hankkeen projektipäällikkö Mirva Kolonen Työterveyslääkäri-lehden artikkelissa (3/2021, ss. 58-60).

Lue artikkeli ”Aivojen hyvinvointi ja toiminnanohjaus työelämässä” Työterveyslääkäri-lehden digiversiosta (3/2021, ss. 58-60).