Hengitysharjoituksista tukea opettajien stressinhallintaan?

Talvivaatteisiin puettu ihmiskäsi, ranteessa näkyy kello.
Kuva: Jonne Renvall, Tampereen yliopisto

Opetusalalla koetaan työstressiä enemmän kuin suomalaisessa työelämässä keskimäärin. Pitkään jatkuneen stressin myötä hengitys häiriintyy, jää yliaktiiviseen tilaan ja muuttuu pinnalliseksi. Teimme tutkimuksen, jossa arvioitiin hengitysharjoitusten soveltuvuutta opettajien stressinhallintaan.

Kestävä aivoterveys -hankkeen yhtenä tavoitteena on kartoittaa opettajien kokemaa stressiä ja hyvinvoinnin tilaa sekä luoda aivoterveyttä edistäviä konkreettisia toimintatapoja sekä työvälineitä.

Epätasapainossa oleva hengitys lisää stressin määrää ja aiheuttaa elimistön toiminnassa erilaisia häiriöitä, kuten psyykkisiä oireita, muutoksia tuki- ja liikuntaelimissä ja somaattisia oireita. Hengityksen avulla on kuitenkin mahdollista vaikuttaa koettuun stressiin, stressistä aiheutuneisiin oireisiin ja vireystilaan. Tarkkailemalla oman hengityksen rytmiä, voidaan saada tärkeää informaatiota kehon ja mielen sen hetkisestä olotilasta.

TAMK Journalissa on julkaistu artikkeli hankkeessa tehdystä tutkimuksesta, jossa arvioitiin, voiko hengitysharjoituksia käyttää konkreettisena keinona opettajien stressinhallinnassa. Artikkelissa esiteltävä tutkimus toteutettiin terveyden edistämisen YAMK-tutkinnon opinnäytetyönä (Koskiaho & Åkerberg 2021).

Lue Salla Koskiahon, Susanne Åkerbergin, Mirva Kolosen ja Kirsi Toljamon kirjoittama artikkeli ”Hengitysharjoituksista tukea opettajien stressinhallintaan?” TAMK Journalista. Artikkeli on julkaistu 10.12.2021.