Itsensä johtamisella ja työyhteisön tuella parempaa työhyvinvointia noviisiopettajille

Kuva: Jonne Renvall, Tampereen yliopisto

Opettajien työhyvinvointi on herättänyt huolta jo ennen koronapandemiaa. Erityisesti uransa alussa olevat noviisiopettajat tarvitsevat tukea jaksaakseen paremmin haastavassa työssään. Miten noviisiopettajat johtavat itseään ja millaista tukea he odottavat työyhteisöltään jaksaakseen paremmin? Hankkeessamme tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin käytännön keinoja edistää noviisiopettajien aivoterveyttä, työhyvinvointia ja jaksamista.

Marianne Suutarin, Päivi Mayorin, Mirva Kolosen ja Kirsi Toljamon kirjoittamassa artikkelissa kerrotaan osana Kestävä aivoterveys -hanketta tehdystä opinnäytetyötutkimuksesta (Suutari 2021), jossa selvitettiin nuorten opettajien itsensä johtamista, jaksamisen kuormitustekijöitä sekä sitä, miten kuormitusta voidaan hallita ja työn imua lisätä. Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella, mitkä tekijät edistävät uusien noviisiopettajien (alle 35-vuotiaiden) henkistä työhyvinvointia.

Tutkimuksen mukaan noviisiopettajien henkistä työhyvinvointia tukevia tekijöitä ovat erityisesti itsensä johtamisen strategioiden käyttäminen, kollegoiden ja esihenkilöiden tuki sekä riittävä palautumisaika työn kuormituksesta. Opetustyö ja sen antamat onnistumisen kokemukset näyttivät motivoivan tutkimuksen nuoria opettajia.

Lue artikkeli 16.12.2021 julkaistu ”Itsensä johtamisella ja työyhteisön tuella parempaa työhyvinvointia noviisiopettajille” -artikkeli TAMK Journalista.